Εκδήλωση ενημέρωσης των στελεχών του Ανθρώπινου Δυναμικού διοργανώνει ο Σύνδεσμος Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΣΔΑΔΕ) στις 24 Νοεμβρίου 2010 στο ξενοδοχείο Sofitel Athens Airport.

Ο τίτλος της εκδήλωσης «10 ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΚΕΙ» υποδηλώνει τη σοβαρότητα των 10 θεματικών περιοχών  που θα αναπτυχθούν και οι οποίες  περιλαμβάνουν ενημέρωση σε ενότητες όπως: οι νέες πολιτικές κατευθύνσεις του Υπουργείου Εργασίας στα θέματα απασχόλησης & ασφάλισης και οι θέσεις των επιχειρήσεων, οι νέοι νόμοι 3846/11/05/2010 και 3863/15/07/2010 για τα εργασιακά και ασφαλιστικά θέματα, οι πολιτικές του ΟΑΕΔ στα θέματα επιδοτήσεων & εκπαίδευσης, το πλαίσιο λειτουργίας της Επιθεώρησης Εργασίας και τα μισθοδοτικά θέματα με τις νέες ρυθμίσεις, οι τάσεις σε θέματα αποδοχών και παροχών και οι προβλέψεις για το 2011, οι τελευταίες εξελίξεις του φορολογικού νομοσχεδίου καθώς και οι τάσεις στην ιδιωτική ασφάλιση.
Η εκδήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο των Συναντήσεων Γνώσης του ΣΔΑΔΕ.