Στο πλαίσιο των Συναντήσεων Γνώσης και με έμφαση στην εξέλιξη του επαγγελματία του HR, ο ΣΔΑΔΕ πραγματοποιεί την Τρίτη 27 Νοεμβρίου, 18:00 - 21:30, στα γραφεία του, ενημερωτική εκδήλωση με θέμα: «Η μεθοδολογία Belbin στην ανάπτυξη θετικής εταιρικής κουλτούρας», με κύριους εισηγητές την Αναστασία Μαρινοπούλου, MBA Change Management Specialist της εταιρίας Progress Through Ltd και τον Καθηγητή Κώστα Ιωαννίδη (Σύμβουλο Επιχειρήσεων - Coach - Belbin Accredited).

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τη μεθοδολογία Belbin και τις δυνατότητες εφαρμογής της για την ανάπτυξη στελεχών, ομάδων και θετικής εταιρικής κουλτούρας. Η διαφορετικότητα της συγκεκριμένης μεθοδολογίας έγκειται στο ότι εστιάζει στην εργασιακή συμπεριφορά και όχι στην προσωπικότητα. Επιπλέον, αναδεικνύει τις ικανότητες όλων, αποδέχεται το γεγονός ότι κανένα στέλεχος δεν δύναται να είναι κατάλληλο για όλους τους ρόλους και τις περιστάσεις, καταργεί στερεότυπα και ενδυναμώνει τα στελέχη ώστε να μπορέσουν να αξιοποιήσουν τις ικανότητές τους ως μέλη μίας δυναμικής και εξελίξιμης ομάδας.