Με αφορμή πρόσφατη έρευνα της KPMG με θέμα «Αναδιοργάνωση – η επόμενη μέρα για τους εργαζομένους» το Ελληνικό Ινστιτούτο Μάνατζμεντ Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΜΑΔ) της ΕΕΔΕ διοργάνωσε στις 13 Φεβρουαρίου 2014 σχετική εκδήλωση σε συνεργασία με την KPMG.

Κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας διεξήχθη συζήτηση στην οποία συμμετείχαν η πρόεδρος της ΔΕ του ΕΙΜΑΔ, Μαίρη Γεωργιάδου και οι: Βερώνη Παπατζήμου Γενική Διευθύντρια Τμ. Υπηρεσιών Ανθρώπινου Δυναμικού της KPMG, Γεωργία Καλεμίδου, Υποδιευθύντρια Τμ. Υπηρεσιών Ανθρώπινου Δυναμικού της KPMG, Αλέξανδρος Τζαδήμας Human Resources Director στην Colgate Palmolive Southern Europe, Λία Βασιλάκη Chief Human Resources Officer στην Intracom Holdings και Άννα Θεοδωρίδου Finance & Administration Executive.
 
Όπως προέκυψε από τη συζήτηση, οι επιχειρήσεις που αποτυγχάνουν να προετοιμαστούν και να διαχειριστούν αποτελεσματικά τις επιδράσεις των «βίαιων» και συχνά ελλιπώς δικαιολογούμενων αλλαγών, βρίσκονται σε κατάσταση πανικού και δέχονται τις αρνητικές επιπτώσεις στη φήμη τους, στα αποτελέσματα τους, στη δέσμευση των εργαζομένων που παραμένουν και, το κυριότερο, στην εμπιστοσύνη. Το στέλεχος Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού έχει τη δυνατότητα να γίνει πιο αποτελεσματικό και να λειτουργήσει σαν «σύμβουλος» ειδικός σε θέματα Ανθρώπινου Δυναμικού προς την επιχείρηση.

Μπορεί: α) να συνεργαστεί σε στρατηγικό επίπεδο με τον επιχειρηματία, τη Γενική Διεύθυνση και τους Προϊσταμένους για τη λήψη αποφάσεων αναδιοργάνωσης και απομάκρυνσης εργαζομένων, εξαντλώντας όλες τις πιθανότητες εναλλακτικών λύσεων για μείωση των απολύσεων. β) Να συμβάλει ενεργά, αναπτύσσοντας κατάλληλα «εργαλεία» για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση επικοινωνιακού πλάνου προς όλα τα εμπλεκόμενα μέρη για τον τρόπο επικοινωνίας, τους λόγους για τις αποφάσεις των απομακρύνσεων, τις εναλλακτικές λύσεις για όσους αποχωρούν και για όσους παραμένουν, καθοδηγώντας παράλληλα τους Προϊσταμένους που θα εμπλακούν στην επικοινωνία αυτή. γ) Να προτείνει και να υιοθετήσει σύγχρονους τρόπους ηθικής και ψυχικής υποστήριξης των απολυόμενων σε συνεργασία με εξειδικευμένους συμβούλους και να επενδύσει σε εκπαιδευτικά προγράμματα ανθεκτικότητας και αισιοδοξίας γι’ αυτούς που παραμένουν. δ) Να αναπτύξει τις κατάλληλες ικανότητες που απαιτούνται σήμερα και στον μέλλον προκειμένου να λειτουργεί προνοητικά, με διορατικότητα και ευελιξία, με ειλικρίνεια, αυθεντικότητα και εμπιστοσύνη στις αρχές και αξίες του, αποτελώντας παράδειγμα προς μίμηση και ε) να μεριμνήσει για τη διασφάλιση της φήμης, του κύρους και της εμπιστοσύνης προς την επιχείρηση και τη Διοίκηση.