Αποδοχές, παροχές και προοπτικές για εργασία, απασχόληση και επαγγελματική εξέλιξη των στελεχών στον τομέα Πληροφορικής και της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού σε περίοδο κρίσης, ήταν το θέμα της εκδήλωσης που διοργάνωσαν το Ελληνικό Ινστιτούτο Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΙΠ) και το Ινστιτούτο Μάνατζμεντ Ανθρώπινου Δυναμικού (ΙΜΑΔ) της Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ), στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων τους με σκοπό την ενημέρωση για τις τάσεις της ελληνικής αγοράς, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί σήμερα, σε θέματα αμοιβών και παροχών και απασχόλησης σε περίοδο οικονομικής κρίσης και προβλέψεις, ευκαιρίες και προβληματισμοί, του τομέα Πληροφορικής.

Στην εσπερίδα, που πραγματοποιήθηκε στο συνεδριακό κέντρο της ΕΕΔΕ, συμμετείχε πλήθος στελεχών από το χώρο της Διοίκησης Ανθρωπίνου Δυναμικού και Πληροφορικής, τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα καθώς και εκπρόσωποι από τον ακαδημαϊκό χώρο.

Χαιρετισμό στην εκδήλωση απηύθυναν ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής ΕΙΠ, Αλέξης Δαυίδ και η Μαίρη Γεωργιάδου, Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του ΙΜΑΔ.

Οι παρουσιάσεις των ομιλητών είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα www.eede.gr.