Ο Σύνδεσμος Στελεχών Διοίκησης Προσωπικού, ανακοίνωσε τις παρακάτω εκδηλώσεις για το επόμενο διάστημα:
Οκτώβριος 2009:
Γνωριμία Νέων Μελών

Νοέμβριος 2009:
· Συνάντηση Γνώσης “Creative Thinking Secure Positive Future”
· Συνάντηση Γνώσης “The Future of HR in Europe” Survey EAPM & Boston Consulting Group

Δεκέμβριος 2009:
Christmas Gathering Φεβρουάριος 2010: Κοπή πίτας – Τακτική Γενική Συνέλευση.