Το Ινστιτούτο Μάνατζμεντ Ανθρώπινου Δυναμικού (ΙΜΑΔ) και το Ινστιτούτο Οικονομικής Διοικήσεως (ΙΟΔ) της ΕΕΔΕ, στο πλαίσιο ενημέρωσης του επιχειρηματικού κόσμου για τα πρόσφατα φορολογικά μέτρα, διοργανώνουν δύο συνεχόμενες εσπερίδες, στις 3 & 4 Μαΐου 2010, στη συνεδριακή αίθουσα της ΕΕΔΕ «Γ. Κοντογιώργης» με θέματα:

Εσπερίδα ΙΜΑΔ, Δευτέρα 3 Μαΐου 2010, Νέος Φορολογικός Νόμος: Αλλαγές και επιπτώσεις στις εργασιακές σχέσεις. Εσπερίδα ΙΟΔ, Τρίτη 4 Μαΐου 2010.

Οι κύριες επιπτώσεις στις επιχειρήσεις και στα φυσικά πρόσωπα μετά την ψήφιση του νόμου για την «Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης και αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής σε συνθήκες οικονομικής κρίσης».

Οι δύο εκδηλώσεις, που αποτελούν η μία συνέχεια της άλλης, έχουν ως στόχο να παρέχουν στα στελέχη των επιχειρήσεων μια ολοκληρωμένη παρουσίαση για το νέο φορολογικό καθεστώς που ισχύει μετά την ψήφιση του νόμου και να αναλύσουν τα κυριότερα και σημαντικότερα άρθρα του, όπως φορολόγηση μερισμάτων, φορολόγηση αδιανέμητων κερδών, φορολόγηση αποζημιώσεων, ΦΜΑΠ, ενδο-ομιλικές συναλλαγές, transfer pricing, κλπ. Στόχος, επίσης, είναι να δοθούν απαντήσεις στα ερωτήματα για την αντιμετώπιση των εργασιακών θεμάτων που προκύπτουν από τις νέες φορολογικές αλλαγές.

Και οι δύο εκδηλώσεις απευθύνονται στα ανώτατα και ανώτερα στελέχη των διοικήσεων, που έχουν την τελική ευθύνη της ορθής εφαρμογής των φορολογικών νόμων, στους διευθυντές και τα στελέχη του ανθρώπινου δυναμικού, στους οικονομικούς διευθυντές, στους προϊσταμένους λογιστηρίων, στους υπαλλήλους λογιστηρίων, σε στελέχη εταιρειών συμβούλων, σε στελέχη λογιστικών και φορολογικών γραφείων και σε εσωτερικούς και εξωτερικούς ελεγκτές.