Ολοκληρώνοντας το 2017 μια πορεία 70 ετών, η Μέλισσα Κίκιζας εκδίδει την πρώτη της Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας , με σκοπό να αποτυπώσει τη στρατηγική και την έντονη δράση που επιδεικνύει σε κοινωνικές, περιβαλλοντικές και εργασιακές πρωτοβουλίες και πρακτικές.

Mε γνώμονα την υπεύθυνη επιχειρηματικότητα, το ήθος και τη συνέπεια, η εταιρεία κατάφερε κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών όχι μόνο να μην μειώσει τη συνεισφορά της στην κοινωνία, αλλά να την εντείνει, μέσω συνεργασιών με ΜΚΟ και Κοινωνικά Παντοπωλεία και με δράσεις εθελοντισμού των εργαζομένων. Μάλιστα, η εταιρεία, πριν από 2 χρόνια, ανέλαβε μια καινοτόμα εκπαιδευτική πρωτοβουλία με σκοπό να βελτιώσει και να εκσυγχρονίσει την αγροτική παραγωγή, μέσα από την ίδρυση της Ακαδημία Σίτου Μέλισσα Κίκιζας. Η  Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας βασίζεται στις κατευθυντήριες οδηγίες του Global Reporting Initiative (GRI) και συγκεκριμένα στην έκδοση G4.