Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου Adecco εξέλεξαν οι μέτοχοι, στην ετήσια Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στη Λωζάνη στις 6 Μαΐου. Το νέο Δ. Σ, το οποίο θα έχει θητεία ενός χρόνου, αποτελείται από τους: Jurgen Dormann (Πρόεδρος), Rolf Dorig (Αντιπρόεδρος), Jakob Baer, Andreas Jacobs, Francis Mer, Thomas O’Neill και David Prince.

Εξελέγησαν, επίσης, δύο νέα μέλη η Wanda Rapaczynski και η Judith A. Sprieser, σε αντικατάσταση των Philippe Marcel και Peter V. Ueberroth, οι οποίοι δεν έθεσαν υποψηφιότητα για επανεκλογή.

Η ετήσια Γενική Συνέλευση συμφώνησε με την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου να ανακηρυχθεί μέρισμα 1.50 CHF ανά μετοχή. Επίσης, ενέκρινε στην ετήσια αναφορά 2007 του Ομίλου Adecco και ανανέωσε τη συνεργασία με την Ernst & Young AG Ζυρίχης, ως ελεγκτικό όργανο του Ομίλου.