Η Ένωση Εταιρειών Προσωρινής Απασχόλησης & Στελέχωσης Επιχειρήσεων (ΕΝ.Ε.Π.Α.Σ.Ε.), μέλος της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Εταιρειών Προσωρινής Απασχόλησης (CIETT) εξέλεξε το νέο της Διοικητικό Συμβούλιο σε Ετήσια Γενική Συνέλευση, η οποία πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 22/3.

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής: Πρόεδρος η Δρ Βενετία Κουσία, Αντιπρόεδρος ο Νίκος Παπαλάμπρου, Γενικός Γραμματέας ο Γρηγόρης Μητσακόπουλος και Ταμίας η Κατερίνα Τσάκωνα.

Παράλληλα, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο έθεσε τις ακόλουθες προτεραιότητες, σε ό,τι αφορά το ρόλο και τις δραστηριότητες της Ένωσης, όπως διαμορφώνονται στο πλαίσιο του σύγχρονου επιχειρηματικού και κοινωνικού περιβάλλοντος: Συμβολή στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, με παράλληλη μείωση της ανεργίας και της αδήλωτης εργασίας, μέσα από:

  • Διεύρυνση του κοινωνικού διαλόγου, με συμμετοχή του συνόλου των Κοινωνικών Εταίρων (Κράτος-Επιχειρήσεις-Φορείς Συλλογικής Εκπροσώπησης Εργαζομένων ΜΚΟ), σε ένα πλαίσιο απόλυτης διαφάνειας και συνεργασίας, με στόχο την από κοινού αντιμετώπιση κρίσιμων θεμάτων στην αγορά εργασίας. Πρώτο δείγμα γραφής της Ένωσης προς αυτή την κατεύθυνση θα είναι η δημοσιοποίηση του Κώδικα Δεοντολογίας της ΕΝ.Ε.Π.Α.ΣΕ.
  • Επιτάχυνση της ενσωμάτωσης της Κοινοτικής Οδηγίας 2008/104/ΕΚ και της αντίστοιχης οδηγίας του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας ILO181, με αντικείμενο την εφαρμογή συγκεκριμένων προϋποθέσεων και κανόνων για την ενθάρρυνση ευέλικτων μορφών εργασίας και την άρση των αποκλεισμών και περιορισμών στην αγορά εργασίας.
  • Διαρκής ενημέρωση για τις ευέλικτες μορφές απασχόλησης, με στόχο τη διάκρισή τους από επισφαλείς μορφές εργασίας.