Ο δείκτης ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας σημείωσε την εβδομάδα 20-27 Ιουνίου σημαντική βελτίωση λόγω βελτίωσης της αγοράς εργασίας, σύμφωνα με τη σχετική έρευνα του Τμήματος Ερευνών του e-learning του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), που δημοσιεύθηκε στο site του Οικονομικού Ταχυδρόμου.

Πιο συγκεκριμένα, την εβδομάδα έως τις 27 Ιουνίου ο δείκτης ανάκαμψης αυξήθηκε από τις 93,4 μονάδες της προηγούμενης εβδομάδας, στις 103,4 μονάδες. Η μεγάλη αυτή αύξηση οφείλεται κυρίως στη βελτίωση της αγοράς εργασίας στην οποία οφείλεται το 75% της βελτίωσης του συνολικού δείκτη ανάκαμψης, αλλά και στο χρηματοοικονομικό κλάδο (10,5% της βελτίωσης του δείκτη ανάκαμψης), στην κινητικότητα (9,4% της βελτίωσης του δείκτη ανάκαμψης), στην υγεία (4,1% της βελτίωσης του δείκτη ανάκαμψης).

Στην Ευρωζώνη –  της οποία τα στοιχεία από την Oxford Economics και παρουσιάζουν μια μικρή καθυστέρηση -, παρατηρείται περαιτέρω βελτίωση κατά την εβδομάδα έως τις 13 Ιουνίου. Ο δείκτης έφτασε στις 83,5 μονάδες, ενώ την προηγούμενη εβδομάδα ήταν στις 81,7 μονάδες. Η βελτίωση του δείκτη οφείλεται κυρίως στις βελτιώσεις της κινητικότητας, της παραγωγής/βιομηχανίας και της υγείας.