Με επιτυχία διεξήχθη το σεμινάριο της Attitude Τhe Τraining and Consulting με θέμα «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών» και εισηγήτρια την Χάτζη Σκευοφύλακα στις 13 και 14 Μαρτίου.

Το σεμινάριο εστιάστηκε στην εκπαίδευση και ανάπτυξη εσωτερικών εισηγητών, παρουσιάζοντας τις σύγχρονες μεθόδους & πρακτικές αξιοποίησης και επιμόρφωσης των στελεχών των εταιρειών. Το σεμινάριο θα επαναληφθεί στις 3 & 4 Απριλίου 2009. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την Attitude  στα τηλέφωνα 210/3607380-1