Οι αξίες της καινοτομίας, της εκπαίδευσης και της διαρκούς μάθησης βρέθηκαν στο επίκεντρο του συνεδρίου που διοργάνωσαν το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο και η Επιτροπή Καινοτομίας και Εκπαίδευσης στις 10 Νοεμβρίου σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας.

Ο Γενικός Διευθυντής του Ελληνο-Αμερικάνικου Εμπορικού Επιμελητηρίου, Ηλίας Σπυρτούνιας άνοιξε τις εργασίες του συνεδρίου ενώ ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου, Γιάννος Γραμματίδης τόνισε ότι το συνέδριο αποτελεί το χρονικό και ουσιαστικό σημείο όπου η επιχειρηματικότητα συναντά την έρευνα και την εκπαίδευση για την ανάπτυξη της Ελλάδας.

Η Λίτσα Παναγιωτοπούλου, Πρόεδρος της Επιτροπής Καινοτομίας και Εκπαίδευσης του Ελληνο-Αμερικάνικου Εμπορικού Επιμελητηρίου υποστήριξε ότι η καινοτομία δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς την εκπαίδευση. Ειδικά για τη χώρα μας, που λειτουργεί σε ένα δυναμικό περιβάλλον το οποίο εξελίσσεται απρόβλεπτα, η καινοτομία και η εκπαίδευση είναι επιβεβλημένες.

“Innovation made in Greece”
Για τους στρατηγικούς στόχους της Λισαβόνας μίλησε ο Γενικός Διευθυντής της Cisco Systems Hellas, Οδυσσέας Χαραλάμπους. «Η χώρα μας πρέπει να πάρει στα σοβαρά τη Συνθήκη της Λισαβόνας», τόνισε ο Οδ. Χαραλάμπους αναφέροντας τη δημιουργία της πιο ανταγωνιστικής και δυναμικής οικονομίας στον κόσμο, βασισμένης στη γνώση, ικανής για βιώσιμη ανάπτυξη, με περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας και μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή, ως στρατηγικό στόχο της συνθήκης.

Στην οικονομική κατάσταση της χώρας από τη δεκαετία του 1960 έως σήμερα αναφέρθηκε ο Οδ. Χαραλάμπους και τόνισε ότι η Ελλάδα αν και έχει επενδύσει σε μεγάλο βαθμό στην Τεχνολογία, το ουσιαστικό είναι τι κάνει με αυτή την Τεχνολογία. Τέλος, υπογράμμισε την ανάγκη βελτίωσης του ερευνητικού περιβάλλοντος για προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων αλλά και του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, απελευθέρωση της επιχειρηματικότητας και αύξηση της κοινωνικής συνοχής αλλά και βιώσιμη ανάπτυξη με τέσσερις τομείς προτεραιότητες: κλιματική αλλαγή, υγεία, μεταφορές και φυσικοί πόροι.

Για το Corallia ως καταλύτη καινοτομίας στη χώρα μίλησε ο καθηγητής Βασίλης Μακιός, Διευθυντής του Corallia Clusters Initiative. Το προϊόν είναι αποτέλεσμα της καινοτομίας και η χαρά της δημιουργίας υποστήριξε ο καθηγητής και ανέφερε ότι ο επιχειρησιακός στόχος του Corallia είναι η υλοποίηση της εθνικής πολιτικής για την προώθηση της τεχνολογίας και της καινοτομίας συμβάλλοντας στην επίτευξη του στρατηγικού στόχου της χώρας για την ενίσχυση επιλεγμένων τομέων στους οποίους η Ελλάδα θα εξασφαλίσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Ο καθηγητής μίλησε για τα Clusters Καινοτομίας, τους συνεργατικούς δηλαδή σχηματισμούς καινοτομίας και το σύνολο αλληλεξαρτώμενων και συν-ανταγωνιστικών επιχειρήσεων που εμφανίζουν ισχυρή γεωγραφική συγκέντρωση και δραστηριοποιούνται σε συγκεκριμένη θεματική περιοχή. Τέλος, αναφέρθηκε στο μοντέλο Ανάπτυξης Cluster και ανέφερε το παράδειγμα της Νανο/Μικροηλεκτρονικής και Ενσωματωμένων Συστημάτων αλλά και για τη δημιουργία του Κέντρου Καινοτομίας Μικροηλεκτρονικής (μIC) στο Μαρούσι.

Η συγκέντρωση και συστέγαση των επιχειρήσεων στο μIC έχει απτά πλεονεκτήματα όπως την ισχυροποίηση της αλυσίδας παραγωγής ενώ, τέλος ο καθηγητής χαρακτήρισε το Corallia ως καταλύτη στο Οικοσύστημα Καινοτομίας καθώς κατόρθωσε να φέρει κοντά όλους τους εμπλεκόμενους φορείς (όπως Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα, Πολυεθνικές, Κράτος, Ευρωπαϊκή Ένωση και Διεθνείς Συνεργασίες).


Καλές πρακτικές ανά την Ελλάδα
Ο Νίκος Βιταντζάκης, μέλος του συνεργαζόμενου εκπαιδευτικού προσωπικού του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών παρουσίασε το πρωτότυπο ενεργειακά αυτόνομο κτίριο με την επωνυμία «Προμηθεύς Πυρφόρος»που κατασκεύασε η Sol Energy Hellas Α.Ε. Το κτίριο εκμεταλλεύεται την ηλιακή ενέργεια και τη γεωθερμία, καταργεί ουσιαστικά τη χρήση του πετρελαίου, του φυσικού αερίου και άλλων κοστοβόρων αλλά κυρίως ρυπογόνων για το περιβάλλον μας, μορφών ενέργειας και μηδενίζει τις άμεσες εκπομπές ρύπων CO2 και SO2.

Επιπλέον, με ένα σύνολο από βιοκλιματικές εφαρμογές, καινοτομίες και νεωτερισμούς, συμπληρώνεται η αποτελεσματική λειτουργία του και διασφαλίζεται ένα άριστο περιβάλλον διαβίωσης, τόσο στα γραφεία του εργασιακού χώρου όσο και στα υπερκείμενα διαμερίσματα. Ο Ν. Βιταντζάκης, ανέφερε ότι τα οφέλη από τα έργα που έχει κατασκευάσει η Sol Energy Hellas είναι πολλαπλά και συγκεκριμένα ανάγονται στην εξοικονόμηση μεγάλων ποσοτήτων ενέργειας, πετρελαίου και στις μειώσεις των εκπομπών ρύπων CO2 και SO2 και απελευθέρωσή τους στο περιβάλλον.

Για τη δουλειά, τους στόχους και την πορεία του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού μίλησε στη συνέχεια ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ιδρύματος, Δημήτρης Εφραίμογλου. Η τεχνολογία είναι εργαλείο δουλειάς για το ΙΜΕ και όχι αυτοσκοπός υποστήριξε ο Δ. Εφραίμογλου καθώς βασικός σκοπός είναι η διάδοση του ελληνικού πολιτισμού και της ελληνικής ιστορίας με την αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων που παρέχει η νέα τεχνολογία. Το Πολιτιστικό Κέντρο του ΙΜΕ «Ελληνικός Κόσμος» αποκαλούν «διαδραστικό μουσείο» ενώ διευκρίνισε ότι το ΙΜΕ είναι ο φορέας ομπρέλα και το Κέντρο Πολιτισμού ο δίαυλος επικοινωνίας με το κοινό που παρουσιάζει ένα μέρος από όσα σχεδιάζει το ΙΜΕ.

Μεταξύ άλλων, ο Δ. Εφραίμογλου παρουσίασε έργα όπως την Εγκυκλοπαίδεια του Μείζονος Ελληνισμού με όλα τα ιστορικά δεδομένα της παρουσίας του ελληνικού στοιχείου σε όλη τη χωροχρονική του εξέλιξη, το πρόγραμμα Γενεαλογιών στο οποίο καταγράφονται τα γενεαλογικά δένδρα των Ελλήνων με μικρασιατική καταγωγή, τον ευέλικτο πολυχώρο «Θέατρον», το οποίο μπορεί να αλλάξει διάταξη και χωρητικότητα ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες, το Θέατρο Εικονικής Πραγματικότητας του «Ελληνικού Κόσμου» «Θόλος», που αποτελεί αφετηρία για εικονικά ταξίδια την Αγορά της Αρχαίας Αθήνας, μέσω διαδραστικών προγραμμάτων κ.ά. Τέλος, τόνισε ότι την καρδιά όλων αυτών των δραστηριοτήτων αποτελούν τα περισσότερα από 180 στελέχη, που είναι εξειδικευμένοι επιστήμονες οι οποίοι σχεδιάζουν και υλοποιούν όλα τα έργα.

Στο τέλος της πρώτης ενότητας του συνεδρίου, ο Πρόεδρος της Κοινότητας Ανάβρας Μαγνησίας Δημήτρης Τσουκαλάς, αναφέρθηκε στα έργα που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια και τα οποία βελτίωσαν την ποιότητα της ζωής των ανθρώπων. Μίλησε για ένα φαινόμενο για τα ελληνικά δεδομένα και για έργα όπως το αιολικό πάρκο, περιβαλλοντικό πολιτισμικό πάρκο, σχολεία, κέντρο υγείας και άλλα που υλοποιήθηκαν στην Κοινότητα της Ανάβρας τονίζοντας ότι η καινοτομία αφορά στην εκμετάλλευση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Ανάβρας όπως την κτηνοτροφία και το νερό.

Η καινοτομία ως μοχλός ανάπτυξης των επιχειρήσεων
Με τη φράση του Sir Francis Bacon, «η γνώση είναι δύναμη» ξεκίνησε την ομιλία της η Μαρία Πατακιούτη, HR Manager της Chartis Greece, η οποία υπογράμμισε ότι ένα εργασιακό περιβάλλον πρέπει να είναι δεκτικό στην καινοτομία, στην αλλαγή, να γεννά ιδέες και να μεταλλάσσεται αρμονικά. Η ύπαρξη εργασιακής κουλτούρας που καλλιεργεί δημιουργικούς ανθρώπους με διάθεση για ρίσκο είναι βασική τόνισε η Μ. Πατακιούτη ενώ έκανε αναφορά στο DNA της καινοτομίας του Hal Gregersen και τόνισε τη σημασία της επένδυσης στο ανθρώπινο δυναμικό που έγκειται όχι μόνο στην εύρεση και επιλογή αλλά και στη διακράτηση και την καλλιέργεια των ταλαντούχων.

Επιπλέον, η αναγνώριση και η ενδελεχής αποτύπωση αναγκών και κενών για το σχεδιασμό της εκπαίδευσης, η επένδυση δηλαδή στη γνώση κρίνεται αναγκαία ενώ και η ανοικτή, ειλικρινής και άμεση επικοινωνία που θα ευνοεί ένα περιβάλλον ανταλλαγής απόψεων και εμπιστοσύνης, αποτελεί βασική παράμετρο για να είναι μία επιχείρηση καινοτόμα. Τέλος, η Μ. Πατακιούτη υπογράμμισε ότι εκτός από την επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό και την επικοινωνία, η δυνατότητα συμμετοχής στελεχών στη λήψη αποφάσεων, η ενθάρρυνση πειραματισμού και η προαγωγή της ομαδικής εργασίας, αυξάνουν τις πιθανότητες για επίτευξη καινοτομιών.

Στο παράδειγμα του Ισραήλ όσον αφορά την καινοτομία και την εξέλιξή της αναφέρθηκε ο Πρέσβης του κράτους Ram Aviram. Ο Πρέσβης τόνισε ότι η ανάγκη είναι η μητέρα της καινοτομίας και ότι αν δεν υπάρχει ανάγκη δεν μπορεί να υπάρξει κίνητρο για καινοτομία. Επιπλέον συμπλήρωσε ότι είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να χρησιμοποιούμε την καινοτομία προς όφελος της κοινωνίας και όχι για αμυντικούς λόγους. Τέλος υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση μπορεί να διαδραματίσει ρόλο κλειδί για την καινοτομία.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Microsoft Hellas Χρήστος Τσάγκος υποστήριξε ότι το όραμα της εταιρείας είναι να βοηθήσει την Ελλάδα να καταλάβει ηγετική θέση στην τεχνολογική καινοτομία και επιχειρηματικότητα και ο σκοπός να θέσει τις βάσεις που θα διευκολύνουν και θα ενισχύσουν την ολοκληρωμένη υλοποίηση καινοτόμων ιδεών. Μίλησε για δραστηριότητες που υλοποιεί το Κέντρο Καινοτομίας της Microsoft, όπως τα Open Coffee, Startups, Imagine Cup, Startup Weekend, Media Camp και Geek Girls Dinners. Πρόκειται για πρωτοβουλίες που σκοπό έχουν την ενίσχυση της καινοτομίας, όπου παρέχεται ο χρόνος να συζητιούνται νέες ιδέες, να αναπτύσσεται η επιχειρηματικότητα, να προωθείται η παρουσία του γυναικείου φύλου στην Πληροφορική, Πιλοτικά προγράμματα που χρησιμοποιούν άτομα με ειδικές ανάγκες κτλ.

Για το ρόλο του Chief Innovation Officer, ως υποστηρικτή της καινοτομίας στις επιχειρήσεις μίλησε ο διακεκριμένος καθηγητής-ερευνητής του Insead Σπύρος Μακρυδάκης. Χρειάζεται καινοτομική και επιχειρηματική κουλτούρα για να αναπτυχθεί η καινοτομία στις επιχειρήσεις και να σπάσει ο «φαύλος κύκλος» που δεν μας αφήνει να αναπτυχθούμε, υποστήριξε ο καθηγητής ενώ ανέφερε τρεις απαραίτητες συνιστώσες για την καινοτομία: την εκπαίδευση, το κράτος με τις υποδομές του και τις επιχειρήσεις.


Επιχειρηματική κοινότητα της Ελλάδας και νέα γενιά
Η Λ. Παναγιωτοπούλου παρουσίασε τα αποτελέσματα έρευνας για την Καινοτομία και την Εκπαίδευση που εφαρμόζουν οι επιχειρήσεις, η οποία πραγματοποιήθηκε μεταξύ των μελών του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου. Μέσα από την έρευνα γίνεται σαφές ότι η επιχειρηματική κοινότητα της Ελλάδας έχει αντιληφθεί προ πολλού την αναγκαιότητα της εκπαίδευσης και της καινοτομίας για τη στρατηγική ανάπτυξης και εξέλιξης των εταιρειών, αλλά και την ουσιαστική δυναμική που προσδίδει η συνεχής εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού της.

Το συνέδριο ολοκλήρωσε τις εργασίες του με τη βράβευση των μαθητών του Γενικού Λυκείου, του «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΑΤΩΝ» Κατερίνης, που στον Πανελλαδικό διαγωνισμό του ΣΕΝ/JA «Αρτιότερη Εικονική Επιχείρηση» κέρδισαν την πρώτη θέση με την πρόταση «SUEZ A.E», εκπροσώπησαν την Ελλάδα στον Πανευρωπαϊκό Διαγωνισμό στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας και κατέκτησαν μία αξιόλογη θέση ανάμεσα στις 32 χώρες της Ευρώπης που συμμετείχαν. Οι μαθητές παρουσίασαν το έργο τους, περιέγραψαν τις εμπειρίες τους και δέχτηκαν ερωτήσεις στις οποίες απαντώντας, εξήγησαν την καινοτομική τους δράση για την οποία και βραβεύτηκαν.