Τα ανώτερα και ανώτατα στελέχη του Ομίλου AKS HOTELS, παρακολούθησαν διήμερο εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα «Συναισθηματική Νοημοσύνη στο χώρο εργασίας», το οποίο διοργανώθηκε από την εταιρεία JMK Anthropocentric Corporate Development στα μέσα Μαρτίου.

Το σεμινάριο, που πραγματοποιήθηκε στους χώρους του ξενοδοχείου AKS PORTO HELI στο Πόρτο Χέλι Αργολίδας, είχε ως κύριο στόχο να συντελέσει στην απόκτηση θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων, απαραίτητων για την ενδυνάμωση της εταιρικής κουλτούρας, τη δημιουργία αποδοτικών ανθρωποκεντρικών σχέσεων εμπιστοσύνης με τους πελάτες και τέλος την επίτευξη υψηλότερων επιπέδων Ποιοτικής Εξυπηρέτησης, στοιχεία που αποτελούν μακροχρόνια κληρονομιά της AKS HOTELS.

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο, το οποίο παρακολούθησαν 35 στελέχη από τις ξενοδοχειακές μονάδες του Ομίλου στη Κρήτη και το Πόρτο Χέλι αλλά και από τα Κεντρικά γραφεία της εταιρείας, αποτελεί μέρος μίας ευρύτερης ανθρωποκεντρικής διοίκησης ανθρωπίνου δυναμικού στην AKS HOTELS, επιδεικνύοντας τη στρατηγική και έμφαση της εταιρείας στη συνεχή, ποιοτική και αποδοτική εκπαίδευση των στελεχών της.