Το Σωματείο Περιβάλλοντος και Υγείας (Chartered Institute of Environmental Health) της Μεγάλης Βρετανίας θα εκπαιδεύει τους νεοεισερχόμενους στην εργασία.

Το συγκεκριμένο σωματείο εισάγει το πρώτο επίπεδο πιστοποίησης πάνω σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας, το οποίο υπολογίζεται ότι θα απευθύνεται σε 7.000.000 νέους εργαζόμενους κάθε χρόνο.

Η πιστοποίηση, η οποία ενσωματώνεται στα εισαγωγικά προγράμματα των νεοπροσλαμβανόμενων διαρκεί μισή ημέρα και παρέχει γνώσεις πάνω σε βασικά θέματα υγιεινής και ασφάλειας. Περίπου 1,6 εκατομμύρια ατυχήματα συμβαίνουν κάθε χρόνο στους χώρους εργασίας. Η συγκεκριμένη εκπαίδευση, είναι κατάλληλα διαμορφωμένη ακόμα και για άτομα με μαθησιακά προβλήματα, χαμηλό επίπεδο μόρφωσης και μέτρια γνώση της αγγλικής γλώσσας, ώστε να αγκαλιάσει ολόκληρο το εργατικό δυναμικό της Γηραιάς Αλβιώνας.

Τα θέματα τα οποία καλύπτονται είναι τα εξής:

  • Σημασία ασφάλειας και υγιεινής στο χώρο εργασίας
  • Τα είδη των ατυχημάτων στην εργασία
  • Οι συνθήκες που μπορούν να επηρεάσουν την υγιεινή και ασφάλεια
  • Τα προαπαιτούμενα σχετικά με τις πρώτες βοήθειες, την προσωπική προστασία και υγιεινή

Πηγή: www.hrlook.com