Εκπαιδευτικά Προγράμματα Διοικητικής Εξειδίκευσης και Ανάπτυξης για στελέχη επιχειρήσεων και επιχειρηματίες, ξεκινά το ATHENS GSM, το Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2008 στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και το Ηράκλειο Κρήτης.

Τα συγκεκριμένα προγράμματα έχουν πιστοποιηθεί από την Ελληνική Ακαδημία Διοίκησης Επιχειρήσεων. Οι διαλέξεις διεξάγονται στην ελληνική γλώσσα κάθε Σάββατο 10.00 έως 17.00, για οκτώ εβδομάδες.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα εξειδικεύονται στους τομείς: Μάρκετινγκ, Χρηματοοικονομικά, Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού, Διαφήμιση, Πωλήσεις, Δημόσιες Σχέσεις, Προσωπική και Επαγγελματική Ανάπτυξη, Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας, Οικογενειακή επιχείρηση και επιχειρηματικότητα, Εταιρική Κοινωνική Υπευθυνότητα και Mini MBA.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τη Γραμματεία του ATHENS GSM στην Αθήνα, στο 210 322 3352 -3 , στη Θεσσαλονίκη στο 2310 227119 και στο Κέντρο Πληροφοριών Κρήτης στο 2810 238 854.