Η Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) ως Εθνικός Εταίρος του EFQM διοργανώνει τα παρακάτω εκπαιδευτικά προγράμματα:

· Ανακαλύπτοντας το Μοντέλο Επιχειρηματικής Αριστείας EFQM, 25 Φεβρουαρίου.
Το Μοντέλο Επιχειρηματικής Αριστείας EFQM είναι ένα πρακτικό εργαλείο το οποίο εφαρμόζεται από περισσότερους από 30.000 οργανισμούς σε ολόκληρη την Ευρώπη. Το πρόγραμμα αυτό δίνει την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να ανακαλύψουν πώς το Μοντέλο Επιχειρηματικής Αριστείας EFQM μπορεί να λειτουργήσει σαν ένα πρακτικό εργαλείο αυτό-αξιολόγησης για επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως τομέα ή μεγέθους βελτιώνοντας σημαντικά τα αποτελέσματα και την απόδοσή τους.

· Validator Training Πιστοποιημένη Εκπαίδευση Επικυρωτών για το πρόγραμμα “EFQM Committed to Excellence in Europe”
, 26, 27 Φεβρουαρίου 2010.
Το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε στελέχη επιχειρήσεων που επιθυμούν να εντρυφήσουν στη Φιλοσοφία της Επιχειρηματικής Αριστείας για προσωπική τους εξέλιξη ή ακόμα και για την εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών στην επιχείρηση όπου εργάζονται.

· European Assessor Training – Πιστοποιημένη Εκπαίδευση Αξιολογητών για το πρόγραμμα “EFQM Recognised for Excellence in Europe”
– 18, 19, 20 Μαρτίου 2010
Το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα δίνει την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να αποκτήσουν τις ικανότητες που απαιτούνται για την αποτελεσματική αξιολόγηση ενός οργανισμού που βρίσκεται σε εξελιγμένο επίπεδο ωριμότητας και επιχειρηματικής υπεροχής.
Επιπλέον, προσφέρει στους συμμετέχοντες προηγμένη γνώση του Μοντέλου Επιχειρηματικής Αριστείας EFQM και της μεθόδου βαθμολόγησης RADAR. Οι συμμετέχοντες των πιστοποιημένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων (Validator ή/και European Assessor) ύστερα από επιτυχία σε εξετάσεις, θα λάβουν το επίσημο πιστοποιητικό Validator ή και European Assessor από το EFQM για την αξιολόγηση υποψήφιων οργανισμών στα προγράμματα “Committed to Excellence in Europe” & “Recognised for Excellence in Europe” αντίστοιχα.

· EFQM CSR HOW – TO WORKSHOP. Πώς να ενσωματώσετε τις αρχές της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στη Στρατηγική της Επιχείρησής σας
– 5, 6 Μαρτίου 2010.
Το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα θα βοηθήσει τους συμμετέχοντες να αναγνωρίσουν, να οργανώσουν, να αξιολογήσουν και να επικοινωνήσουν τα θέματα που απασχολούν την επιχείρησή τους  ως προς την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (Corporate Social Responsibility, CSR) ως μέρος της εταιρικής πολιτικής και στρατηγικής.

Περισσότερες πληροφορίες στο www.eede.gr