Για το μήνα Φεβρουάριο η KPMG διοργανώνει τα ακόλουθα σεμινάρια:

Μετατροπή – Συγχώνευση και Διάσπαση Εταιρειών (Ενδιάμεσο) 10 – 11 – 12 Φεβρουαρίου 2010
Σκοπός του σεμιναρίου είναι να εισάγει τους συμμετέχοντες με κατανοητό και πρακτικό τρόπο στη λογιστική και φορολογική διαδικασία της μετατροπής, συγχώνευσης και διάσπασης εταιρειών βάσει των διατάξεων του Ν.2190/20 του Ν.2166/1993 και του Ν.1297/72.

RelSkills: Η σημασία των Διαπροσωπικών Σχέσεων στον χώρο εργασίας (Βασικό – Ενδιάμεσο) 23 – 24 Φεβρουαρίου 2010
Σκοπός του σεμιναρίου είναι οι συμμετέχοντες να αναπτύξουν εκείνες τις ικανότητες που θα τους οδηγήσουν σε επιτυχημένες διαπροσωπικές σχέσεις ώστε να βελτιστοποιήσουν την αποτελεσματικότητά τους στον επαγγελματικό χώρο.

Εξειδικευμένα Θέματα Επιλογής Στελεχών(Προχωρημένο) 25 – 26 Φεβρουαρίου 2010
Σκοπός του σεμιναρίου είναι η σε βάθος διερεύνηση δύσκολων και λεπτών θεμάτων που πραγματικά κάνουν τη διαφορά στην αποτελεσματική επιλογή στελεχών. Με το πέρας του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα γνωρίζουν τις πιο σύγχρονες στρατηγικές και τεχνικές σε εξειδικευμένα θέματα της επιλογής στελεχών.