Για το μήνα Οκτώβριο 2008 η KPMG διοργανώνει τα ακόλουθα σεμινάρια:

1) Sandler Sales System – Foundation Course (Βασικό/Ενδιάμεσο) 13-14 Οκτωβρίου 2008: Σκοπός του σεμιναρίου είναι να βοηθήσει τα στελέχη των Πωλήσεων να κατανοήσουν και να εφαρμόσουν τη μεθοδολογία του συστήματος Sandler.

2) ManSkills: Το σύγχρονο Μάνατζμεντ στην πράξη (Ενδιάμεσο) 16 – 17 Οκτωβρίου 2008: Σκοπός του σεμιναρίου είναι οι συμμετέχοντες με το πέρας του προγράμματος να αναπτύξουν ηγετικά χαρακτηριστικά για τον αποτελεσματικό συντονισμό, έλεγχο ομάδων και την αφομοίωση κουλτούρας.

3) Ενδοεταιρική Επικοινωνία (Βασικό/Ενδιάμεσο) 24 Οκτωβρίου 2008: Σκοπός του σεμιναρίου είναι οι συμμετέχοντες με το πέρας του προγράμματος να είναι σε θέση να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν ένα πρόγραμμα αποτελεσματικής εσωτερικής επικοινωνίας και να κατανοούν πόσο σημαντική είναι η εσωτερική επικοινωνία σ’ ένα δυναμικό και απαιτητικό περιβάλλον.