Μεγάλο ενδιαφέρον εκδηλώνεται τόσο από εταιρείες, όσο και από ανεξάρτητους coaches προκειμένου να παρακολουθήσουν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Business Coaching της TopTeam World που θα ξεκινήσει την Παρακευή 27 Μαΐου και θα οδηγήσει τους coaches στην Πιστοποίηση του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Coaching & Mentoring (European Mentoring & Coaching Council, EMCC).

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Business Coaching απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν ως εσωτερικοί ή εξωτερικοί coaches και πραγματοποιείται με τη συνεργασία της Προέδρου του EMCC Lise Lewis, η οποία επιπρόσθετα διαθέτει τον τίτλο της master coach.

Αξίζει να σημειωθεί πως η TopTeam World είναι μια εταιρεία συμβούλων που ειδικεύεται στην παροχή υπηρεσιών Business Coaching και Mentoring σε ελληνικές και διεθνείς εταιρείες, με ιδιαίτερη έμφαση στη στρατηγική και επιχειρηματική ανάπτυξη, στη δημιουργία brands ηγεσίας, αλλά και στη βελτίωση της ομαδικής αποτελεσματικότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες: www.topteamworld.com.