Η 3Μ™ και η TUV HELLAS (TUV NORD) ενώνουν την τεχνογνωσία και την εμπειρία τους αναπτύσσοντας για πρώτη φορά συνεργασία εκπαίδευσης και πιστοποίησης επαγγελματιών στον χώρο της Υγείας και της Ασφάλειας στην εργασία.

Οι Τεχνικοί Ασφαλείας και οι υπεύθυνοι για θέματα Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία εν γένει, έχουν πλέον τη δυνατότητα να αναβαθμίσουν τις γνώσεις τους αλλά και το επαγγελματικό τους προφίλ λαμβάνοντας μέρος στο πρόγραμμα εκπαίδευσης και πιστοποίησης «3Μ™ Science of Safety Expert». Ένας κύκλος επιμόρφωσης της 3Μ™, διάρκειας 20 ωρών, προσφέρει την απαραίτητη γνώση που οφείλει να έχει ένας νέος ή έμπειρος Τεχνικός Ασφαλείας, ένας Γιατρός Εργασίας, ένας Νοσηλευτής σε μια επιχείρηση ή ένα στέλεχος με υπευθυνότητα Μελέτης / Σύνταξης προδιαγραφών και προμηθειών ΜΑΠ (μέτρα ατομικής προστασίας). Στο τέλος αυτής της επιμόρφωσης, ο Φορέας TUV HELLAS (TUV NORD) πιστοποιεί τις αποκτηθείσες γνώσεις του εκάστοτε συμμετέχοντα και αποδίδει το σχετικό πιστοποιητικό επαγγελματικών γνώσεων.