Οι Έλληνες νομικοί συχνά πλέον καλούνται να επικοινωνήσουν και να συνεργαστούν με ξένους συναδέλφους τους και να εξηγήσουν ή να μεταφράσουν συμβάσεις, δικόγραφα ή διατάξεις των Ελληνικών νόμων στο πλαίσιο εταιρικών δραστηριοτήτων ή διαιτησιών, όπως για παράδειγμα αγοραπωλησίες και μισθώσεις ακινήτων, σύσταση, λειτουργία και διάλυση εταιρειών, εμπορικά σήματα ή παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Στο πλαίσιο αυτό, η Ελληνοαμερικανική Ένωση διοργανώνει νέο πρόγραμμα, διάρκειας 40 ωρών, το οποίο απευθύνεται σε δικηγόρους, ασκούμενους δικηγόρους, φοιτητές νομικής, δικαστές, συμβολαιογράφους και στελέχη επιχειρήσεων που ασχολούνται με νομικά ζητήματα, και αναλύει τη νομική ορολογία που χρησιμοποιείται σε ευρύ φάσμα επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Θα γίνει επίσης αναφορά σε αντίστοιχους τομείς του Αγγλικού δικαίου για καλύτερη κατανόηση των όρων. Ενδεικτικά Θέματα που πρόκειται να καλυφθούν είναι: Δικαιϊκά συστήματα και διακρίσεις, Αγγλικό Δικαστικό Σύστημα και συλλειτουργοί της δικαιοσύνης (δικηγόροι, επιμελητές κ.ά.), Δίκαιο συμβάσεων (σύναψη – περιεχόμενο – λύση/κατάργηση) κ.ά. Περισσότερες πληροφορίες: [email protected].