Η Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) προσφέρει ένα ευρύ φάσμα εκπαιδευτικών προγραμμάτων, τα οποία σχεδιάζονται, αναπτύσσονται και προσαρμόζονται, έτσι ώστε να καλύπτουν ουσιαστικά τις σημερινές και τις μελλοντικές ανάγκες των στελεχών.

Χωρίζονται σε διακεκριμένες, ολοκληρωμένες ενότητες σεμιναρίων που αφορούν κάθε δραστηριότητα του μάνατζμεντ.

 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 ΘΕΜΑ  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
 Μεταπτυχιακού επιπέδου Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων  8/10/10-31/5/12
 new Professional Postgraduate Diploma in Marketing (Chartered Institute of Marketing)  Έναρξη 22/10/10
 Μεταπτυχιακού Επιπέδου Πρόγραμμα Οικονομικής Διοίκησης  Έναρξη 15/10/10
 Professional Diploma in Human Resources Management  Έναρξη 23/10/10
 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
 Diploma in Environmental Management  Έναρξη 21/10/10
 Graduate Diploma in Logistics Management  Έναρξη 22/10/10
 Diploma in Sales Management  Έναρξη 15/10/10
 Certified Public Accountants  Έναρξη 8/10/10
 ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ
 Οικονομικές Γνώσεις για μη Οικονομικά Στελέχη  18/10-2/11/10
 English for Business  18/10-13/12/10
 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ
 Εφαρμοσμένη Λογιστική σε Μηχανογραφημένα Λογιστήρια  22/10-19/3/2011
 Certified Public Accountants  Έναρξη 8/10/10
 ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
 Βασικό Πρόγραμμα Μάρκετινγκ  19/10-24/11/10
 ΠΩΛΗΣΕΙΣ
 Επαγγελματική Εξυπηρέτηση Πελατών  25/10-2/11/10
 ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
 Εργασιακές & Ασφαλιστικές Αλλαγές – Η Εφαρμογή των Νέων Νόμων  18-21/10/10
 ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
 Η Τεχνική των Διαπραγματεύσεων  18-27/10/10
 ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ
 Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα για Γραμματείς Διευθύνσεως  18/10-17/11/10
 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
 Χρήσιμα Εργαλεία του EXCEL  18-21/10/10

Οι εταιρείες που θα καλύψουν το κόστος του προγράμματος με το 0,45% ΛΑΕΚ – ΟΑΕΔ της εργοδοτικής εισφοράς θα πρέπει άμεσα να καταχωρίσουν τα στοιχεία τους στην καρτέλα επιχείρησης (site oaed :http://laek.oaed.gr/company/company.htm) προκειμένου να τους χορηγηθούν οι κωδικοί Λειτουργίας και Υλοποίησης Προγραμμάτων.

Πληροφορίες: 210 21 12 000 fax : 210 21 12 024- 028, e-mail : ο[email protected].