Τα Εκπαιδευτήρια Δούκα διοργανώνουν Επιστημονική Ημερίδα σχετικά με το εκπαιδευτικό μοντέλο STREAM – Science, Technology, Reading & Writing, Engineering, Art, Mathematics η οποία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 2 Μαρτίου, 09:30 – 15:00, στο Θέατρο του Πολιτιστικού & Αθλητικού Κέντρου Δαΐς.

Η εν λόγω ημερίδα απευθύνεται σε μέλη Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και Οργανισμών, εκπρόσωπους Εκπαιδευτικών Φορέων και Ενώσεων, Συγγραφείς, Δημοσιογράφους, Εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων ανεξαρτήτως βαθμίδας, Φοιτητές και Γονείς μαθητών, και πραγματοποιείται με την υποστήριξη της Microsoft Hellas & του STEM Education και σε συνεργασία, μεταξύ άλλων, με το Μουσείο Ηρακλειδών, την Ελληνική Εταιρία Διοίκησης Επιχειρήσεων, την Ελληνική Επιστημονική Ένωση Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΕΤΠΕ), τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνίας Ελλάδος (ΣΕΠΕ), , τον Σύνδεσμο Εταιρειών Κινητών Εφαρμογών Ελλάδας (ΣΕΚΕΕ), το Θεατρόνιο και τους Συντονιστές Εκπαίδευσης Φιλολόγων, Φυσικών, Χημικών, Βιολόγων, Γεωλόγων και Πληροφορικής του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων κ.ά.