Σε ένα συνεχές μεταβαλλόμενο περιβάλλον, χαρακτηριζόμενο από έναν αυξανόμενο ανταγωνισμό, η απόκτηση δεξιοτήτων και επιπρόσθετων ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού, αποτελεί πλεονέκτημα τόσο για την ίδια την εταιρεία, όσο και για τα στελέχη που τα αποκτούν. Είναι προφανές ότι υπάρχει μία αυξητική τάση εκπαίδευσης των στελεχών των επιχειρήσεων στην αγορά και μία επιτακτική ανάγκη αξιοποίησης τους.

Οι πιέσεις για βελτιωμένα αποτελέσματα είναι ισχυρές σε εσωτερικό και εξωτερικό επίπεδο-περιβάλλον. Οι εταιρείες καλούνται να στελεχώνονται από ένα δυναμικό και εξελισσόμενο ανθρώπινο παράγοντα ώστε να διατηρούν τη θέση τους στην αγορά αμετάβλητή, ως ένα βαθμό.

Στην προσπάθειά τους να ξεπεράσουν τα όποια δεινά τους προκαλεί η δεδομένη οικονομική κατάσταση, αξιοποιούν στο έπακρο τα στελέχη που έχουν στη διάθεσή τους. «Παλαιότερα οι εκπαιδεύσεις Management & Negotiations Skills απευθύνονταν μόνο σε στελέχη “υψηλών βαθμίδων” δηλαδή οπωσδήποτε προϊσταμένους, managers ή CEOs.

Επικρατούσε η εντελώς εσφαλμένη αντίληψη ότι management ασκούν μόνο οι διευθυντές και γι’ αυτό μόνο αυτοί χρειάζεται να γνωρίζουν να διαπραγματεύονται αποτελεσματικά», ισχυρίζεται ο Δρ Γιάννης Καλογεράκης, CEO & Principal Trainer, JMK Ltd – Anthropocentric Corporate Training & Development, και συνεχίζει «Σήμερα ευτυχώς όλο και περισσότερες επιχειρήσεις τείνουν να δεχθούν ότι όλα τα στελέχη, όλων των βαθμίδων πρέπει να γίνονται συνεχώς καλύτεροι, να ξεπερνούν τον εαυτό τους και αυτός είναι ο λόγος που όλοι οι εργαζόμενοι ασκούν management.

Ακόμα κι αν δεν διοικούν άλλους, διοικούν τον εαυτό τους, το χρόνο τους, την ενέργειά τους, την αποτελεσματικότητά τους. Όσο για τις διαπραγματεύσεις είναι πραγματικά αυτονόητο πόσο απαραίτητες είναι για όλες τις ιεραρχικές βαθμίδες, αφού όλοι είναι εσωτερικοί πελάτες που πρέπει να πετυχαίνουν το win-win, προκειμένου να είναι ευτυχείς και αποδοτικοί για να εξυπηρετούν άψογα τους εξωτερικούς πελάτες».

Managers
Σημαντική θέση σε έναν οργανισμό κατέχει τόσο η ηγεσία, για τη δημιουργία και έμπνευση του εταιρικού οράματος, όσο και οι managers στο πλαίσιο της επικοινωνίας και διαχείρισης του στόχου αυτού. Πέρα όμως από αυτό, οι managers είναι υπεύθυνοι για το σχεδιασμό, την οργάνωση και τη διαχείριση των διαθέσιμων πόρων.

Είναι αυτοί που θα συντονίσουν, θα ελέγξουν τις πηγές, τις διαδικασίες και τις δραστηριότητες που, συλλογικά πάντα, θα ανταποκριθούν στο σκοπό αυτό. «Ικανοί» ή αποτελεσματικοί managers, μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά και να συμβάλλουν σε υψηλότερα επίπεδα ομαδικής, ατομικής και οργανωτικής απόδοσης και επίδοσης.

Για την επίτευξη όλων αυτών, επιβάλλεται τις περισσότερες φορές να είναι εφοδιασμένοι με τα απαραίτητα προσόντα, γνωστικό υπόβαθρο και ικανότητες. Ωστόσο, με τα σύγχρονα δεδομένα όπου οι εργαζόμενοι αναλαμβάνουν ολοένα και περισσότερες ευθύνες ο ρόλος του ανθρώπινου δυναμικού αλλάζει. Κάθε εργαζόμενος πρέπει να είναι ένας «ολοκληρωμένος» manager, ακόμα και αν δεν κατέχει θέση διοίκησης.

Αναφορικά με το καθορισμό των εκπαιδευτικών αναγκών ο Δρ Γ. Καλογεράκης εξηγεί: «Μέσα από συγκεκριμένο “Training need analysis” από το τμήμα προσωπικού ή μέσα από την αξιολόγηση Απόδοσης και Ανάπτυξης πρέπει να υπάρχει ειδικό κομμάτι για την αξιολόγηση εκπαιδευτικών αναγκών προκειμένου να επιτευχθεί η ανάπτυξη του στελέχους ή καλύτερα ο εκπαιδευτής που εκπαιδεύει τα στελέχη (συχνά και για πολλά χρόνια) πρέπει να είναι σε θέση να προτείνει διαπιστωμένες περαιτέρω εκπαιδευτικές ανάγκες (όχι μόνο τι θέλουν, αλλά κυρίως τι χρειάζονται)».

Με αυτό τον τρόπο οι γνώσεις και δεξιότητες απαραίτητες για τη δημιουργία ενός «καταρτισμένου manager» μπορούν να ενσωματωθούν σε επτά γενικές κατηγορίες.

Ηγετικές ικανότητες
Η ηγεσία είναι ένας όρος ο οποίος εξετάζεται με όλο και μεγαλύτερη συχνότητα τελευταία, όμως δεν παύει να είναι ελάχιστα κατανοητή και ξεκάθαρή ως προς το εσωτερικό επίπεδο στο οποίο βρίσκουν έφορο έδαφος οι πρακτικές της. Γενικά, ο ρόλος του ηγέτη σε μία ομάδα ανθρώπων σχετίζεται περισσότερο, αλλά όχι αποκλειστικά, με την κατεύθυνση που της δίνει.

Η ηγεσία θα μπορούσαμε να πούμε, είναι η «τέχνη» να επηρεάζεις, να κατευθύνεις τους άλλους με τέτοιο τρόπο ώστε να κερδίζεις την εμπιστοσύνη, το σεβασμό, τη συνεργασία και την αφοσίωση για την επίτευξη επιθυμητών αποτελεσμάτων. Ένας manager λοιπόν ηγείται της ομάδας του με σκοπό να διευθύνει και να εμψυχώνει τα στελέχη της.

Οι βασικές ηγετικές ικανότητες μπορούν να παρατεθούν ως εξής:
 Ενδυνάμωση και εμψύχωση του ανθρώπινου δυναμικού
Σχεδιασμός σκοπού και οράματος της ομάδας σε εταιρικό πλαίσιο πάντα
Κατεύθυνση και καθοδήγηση
Εποπτεία των αποτελεσμάτων.

Η αναγκαιότητα ύπαρξης στελεχών, ικανών να διαχειριστούν όλες τις καταστάσεις που προκύπτουν καθημερινά και κυρίως άμεσα διαθέσιμων σε τυχόν αλλαγές και ανακατατάξεις, έχουν συντελέσει στην αναγκαιότητα της αναγνώρισης αυτών των στοιχείων στο πρόσωπο των managers.


Δέσμευση Ανθρώπινου Δυναμικού
Ένας καθοριστικός παράγοντας για τη διατήρηση των στελεχών σε μία εταιρεία, παραμένει το αίσθημα δέσμευσης που οι ίδιοι εμφανίζουν προς αυτήν. Το αίσθημα αυτό ενισχύεται από την ύπαρξη ενός χαρισματικού manager, γεγονός που αποδεικνύει πως ο ρόλος του σε αυτό τον τομέα παραμένει εξίσου σημαντικός.

Μπορεί να επιτύχει υψηλότερα και πιο αποδοτικά αποτελέσματα από τα στελέχη του, καθώς οι άνθρωποι δεσμεύονται περισσότερο όχι στις εταιρείες, αλλά στα πρόσωπα. Συχνά θεωρείται ότι ο manager αποτελεί την κινητήρια δύναμη για τη δέσμευση που θα παρουσιάσουν οι εργαζόμενοι στην εταιρεία, όμως είναι κάτι παραπάνω από αυτό.

Αποτελεί το μέσο για τη δέσμευση και την αφοσίωσή τους. Τα βασικά χαρακτηριστικά, τα οποία είναι απαραίτητα για την επίτευξη αυτών είναι:
– Επίδειξη ισχυρής δέσμευσης στη διαφορετικότητα
– Επίδειξη εντιμότητας και ακεραιότητας
– Προσαρμογή σε αλλαγές των περιστάσεων
– Ξεκάθαρη διατύπωση των εταιρικών στόχων
– Καθορισμό εφικτών προσδοκιών απόδοσης
– Τοποθέτηση των σωστών στελεχών, στη σωστή θέση
– Εύρεση λύσεων σε προβλήματα
– Αποδοχή ευθύνης τόσο των επιτυχιών όσο και των αποτυχιών
– Αξιολόγηση των στελεχών με ακρίβεια
– Επίδειξη ζήλου, με στόχο την επιτυχία.

Όλα αυτά αποτελούν τα συστατικά για το employee engagement, αρχικά στο πρόσωπο του manager και εν συνεχεία στην εταιρεία.

Επικοινωνιακές Ικανότητες
Ο ρόλος του στελέχους που ορίζεται ως υπεύθυνος για την επικοινωνία, εντός της εταιρείας, του σκοπού και οράματος της, είναι ένας από τους πλέον σημαντικούς που έχει αναλάβει ο εκάστοτε manager, παρόλα αυτά ίσως είναι και ένας ρόλος για τον οποίο δεν είναι αρκετά προετοιμασμένος.

Έρευνες έχουν επιβεβαιώσει ότι η συμβολή του manager στην αποδοτική εσωτερική επικοινωνία είναι πολύ σημαντική. Άλλωστε οι δύο πιο σημαντικοί λόγοι δέσμευσης των εργαζομένων είναι η σύνδεση της εργασίας τους με τη στρατηγική των οργανισμών καθώς και το αίσθημα του πόσο σημαντική είναι η προσωπική τους εργασία για την επίτευξη της «εταιρικής επιτυχίας».

Όλες αυτές τις πληροφορίες τις λαμβάνουν από τους managers. Αυτό βέβαια δεν επιτυγχάνεται με μία μεμονωμένη συζήτηση. Προϋποθέτει πολλές προσεγγίσεις, συζητήσεις, ενημερώσεις και δράσεις και από τις δύο πλευρές. Εν τέλει θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι managers είναι αυτοί που μεταφέρουν τις εταιρικές αξίες στα στελέχη τους και τις συνδέουν με τις δεξιότητες και ικανότητες που φέρει ο κάθε εργαζόμενος εντός της εταιρείας, όπως επίσης και τη συμβολή του σε ομαδικό και εταιρικό επίπεδο.

Ένα επιπρόσθετο στοιχείο που συμβάλει στη διατήρηση των στελεχών είναι το εργασιακό περιβάλλον. Οι 3 πιο διαδεδομένοι παράγοντες που όταν εμφανίζονται σε αυτό, αυξάνουν την παραγωγικότητα, την κερδοφορία και την ικανοποίηση είναι με σειρά αυξημένης βαρύτητας οι εξής:

– Γνωρίζω τι περιμένουν από μένα στην εταιρεία
– Διαθέτω τον απαραίτητο εξοπλισμό, πόρους και πηγές για να εργαστώ σωστά
– Στον εργασιακό χώρο έχω τη δυνατότητα να κάνω καθημερινά, αυτό που κάνω καλά.

Και εδώ είναι ένα πεδίο στο οποίο αναλαμβάνουν δράση οι managers, καθώς είναι συμμέτοχοι στη δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος όπου συναντώνται όλα τα παραπάνω. Τέλος, ένα άλλο σημείο στο οποίο πρέπει να επιστήσουν τη δέουσα προσοχή είναι ο «λόγος», γραπτός ή προφορικός, όπου συντελεί στην αποτελεσματική επικοινωνία.

Η κατανόηση του εύρους και του περιεχομένου των μηνυμάτων που μεταδίδουν καθημερινά εντάσσονται σε αυτή την ομάδα, προσδίδοντας τη δική τους ξεχωριστή βαρύτητα σε αυτή την κατηγορία.

Διαπραγματευτικές Ικανότητες

Οι ικανότητες διαπραγμάτευσης είναι απαραίτητες για κάθε επαγγελματία που δεν ασχολείται αποκλειστικά και μόνο με τον κλάδο των πωλήσεων σε έναν οργανισμό, καθώς όλοι μας διαπραγματευόμαστε καθημερινά για μεγάλα και μικρά θέματα που μας αφορούν. Η διαπραγμάτευση αποτελεί μία διαδραστική επικοινωνιακή διαδικασία, η έκβαση της οποίας αναγνωρίζεται ως αποτελεσματική όταν καταλήγει σε μία αμοιβαία αποδεκτή λύση.

Μία επιτυχημένη πρακτική διαχείρισης δεν έγκειται μόνο στον τρόπο που χρησιμοποιώ, ώστε τα στελέχη μου να συμφωνήσουν με τις «απαιτήσεις» μου. Σχετίζεται με το πόσο εύκολα θα πείσω τα στελέχη αυτά της ομάδας μου ότι το προσωπικό τους όφελος, αποτελεί όφελος και για την ίδια την εταιρεία καθώς και το αντίστροφο.

Οι managers οφείλουν να διαπραγματεύονται για να παρακινούν. Διαπραγματεύονται με τα στελέχη της ανώτερης ηγεσίας, με τα στελέχη της ομάδας του, με εξωτερικούς συνεργάτες ακόμη και με τον ίδιο τους τον εαυτό. Βασικός πυλώνας όλων αυτών των διαπραγματεύσεων πρέπει να είναι η δημιουργία και στη συνέχεια η διατήρηση μίας καλής «εργασιακής σχέσης».

Αν γυρίσουμε αρκετά χρόνια πίσω θα διαπιστώσουμε ότι η διαπραγμάτευση σχετιζόταν περισσότερο με τη χειραγώγηση των ανθρώπων ώστε να εισπράξουμε τελικά αυτό που επιζητούσαμε. Με τα σημερινά δεδομένα η εκπαίδευση για την απόκτηση διαπραγματευτικών ικανοτήτων δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην παρακίνηση μέσω της συνεργασίας, αναγνωρίζοντας ότι η επιτυχία είναι συνυφασμένη με την προσωπική σχέση που αναπτύσσουμε με τους συναδέλφους μας, παρά με τις μονομερείς «μάχες» για επιβολή.

Επιπρόσθετα, ο manager οφείλει να διαπραγματεύεται με την ομάδα του σε πολλά στάδια της συνεργασίας τους, αλλά αυτό που οφείλει να κάνει τελικά είναι να συνομιλήσει, να αφουγκραστεί και να κατανοήσει τις ανάγκες τους και στη συνέχεια να τις ευθυγραμμίσει με τις ανάγκες της εταιρείας.


Delegation
Ένα άλλο στοιχείο που λειτουργεί ως πλεονέκτημα είναι αυτό της σωστής ανάθεσης project-αποστολής σε μία ομάδα. Η ανάθεση δεν συνδέεται με τη στείρα κατανομή αρμοδιοτήτων και υποχρεώσεων των στελεχών μέσω μίας απλής γνωστοποίησης και αναμένοντας απλά τα καλύτερα αποτελέσματα.

Μην ξεχνάμε ότι το βάρος μίας ενδεχόμενης αποτυχίας ως προς τα αποτελέσματα, το επωμίζεται ο manager. Το στοιχείο που κάνει δύσκολη την ανάθεση είναι η ανάγκη μεταβίβασης της αρμοδιότητας και η ταυτόχρονη διατήρηση της αντίστοιχης ευθύνης. Γενικότερα, υπάρχει η ανάγκη ισορροπίας μεταξύ εμπιστοσύνης και υπευθυνότητας.

Για να αναθέσεις σωστά ένα project οφείλεις να επικοινωνείς όλες τις οδηγίες – κατευθύνσεις και τις λεπτομέρειες που είναι απαραίτητες για την επιτυχία του. Αυτό εμπεριέχει την επεξήγηση όσων χρειάζονται να γίνουν και ο καθορισμός του χρόνου, του τρόπου και του λόγου με τέτοια χροιά ώστε να κινητοποιούνται τα στελέχη.

Change management
Είναι απόλυτα κατανοητό ότι πολλαπλές δυνάμεις ωθούν σε αλλαγές εντός της εταιρείας. Ο μοναδικός τρόπος επιβίωσης και παραμονής της εντός μίας άκρως ανταγωνιστικής αγοράς είναι η «διαίσθηση» των επερχόμενων εξελίξεων και η άμεση ανταπόκριση και απάντηση σε αυτές.

Οι πέντε πιο σημαντικές δυνάμεις που επιδρούν με άμεσο τρόπο στην εργασία των στελεχών είναι: ο αυξανόμενος παγκόσμιος ανταγωνισμός, η εστίαση στον πελάτη και η ικανοποίησή του, η ανάγκη για βελτίωση της αποτελεσματικότητας, ο επιταχυνόμενος ρυθμός των αλλαγών και η επιζήτηση της καινοτομίας.

Για όλους αυτούς τους λόγους οι managers θα πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με τις απαραίτητες δεξιότητες και γνώσεις ώστε να διαχειριστούν τις αλλαγές αυτές. Είναι αυτοί που θα συμβάλλουν στον κατευνασμό των φόβων των εργαζομένων, στην αντιμετώπιση της αντίστασης και του θυμού τους ενδεχομένως και στη διαχείριση ερωτημάτων που πιθανότατα δεν φέρουν κάποια ξεκάθαρη απάντηση.

Με άλλα λόγια είναι υπεύθυνοι για την διαχείριση των μεταβαλλόμενων καταστάσεων και τη διαβεβαίωση ότι οι εργαζόμενοι θα παραμείνουν θετικοί και συγκεντρωμένοι στο έργο τους. Θα μπορούσαμε να πούμε τελικά ότι οι ικανότητες που συνδέονται με αυτό το κομμάτι είναι:

– Διαίσθηση, μέσω της συνεχούς ενημέρωσης για τα τεκταινόμενα
– Διαχείριση, των όποιων αλλαγών προκύπτουν και των αποτελεσμάτων που επιφέρουν εντός και εκτός του οργανισμού
– Καθοδήγηση, των στελεχών σε περιόδους αλλαγών.

Performance Management
Η διαχείριση της απόδοσης αποτελεί μία διαδικασία που συμβάλει στη δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος όπου το άτομο σαν μονάδα μπορεί να αποδώσει τα μέγιστα.

Ξεκινάει με την ένταξη του στελέχους στο ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας και ολοκληρώνεται με την αποχώρησή του.
Οι managers είναι υπεύθυνοι για:

– Επιλογή και πρόσληψη των στελεχών
– Εκπαίδευση, επιμόρφωση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού
– Καθοδήγηση και feedback
– Αξιολόγηση της απόδοσης
– Αναγνώριση και ανταμοιβή
– Προαγωγή και δυνατότητα εξέλιξης της καριέρας τους.

Οι περισσότερες επιχειρήσεις παρέχουν ορισμένη και επιλεκτική εκπαίδευση αναφορικά με τις πολιτικές και τις διαδικασίες του performance management. Πολλές φορές εδώ εμπεριέχονται και οι διαδικασίες people management που οφείλουν να χαρακτηρίζουν τις διαδικασίες που χρησιμοποιούνται. Συνοπτικά μπορούν να παρουσιαστούν ως:

– Ακρόαση με πρόθεση την κατανόηση
– Πραγματοποίηση των κατάλληλων ερωτήσεων
– Παροχή κινήτρων και έμπνευσης
– Διαχείριση αντικρουόμενων καταστάσεων
– Επίδειξη ενός βαθμού εμπιστοσύνης
– Η δημιουργία παραγωγικής ατμόσφαιρας εντός της εταιρείας.

Όλα αυτά συνθέτουν τις ικανότητες ενός manager ώστε να μπορεί να αντεπεξέλθει στις ολοένα και αυξανόμενες απαιτήσεις και ανάγκες που προκύπτουν και να καταστεί εφικτή η δημιουργία μίας αποτελεσματικής και συνεκτικής ομάδας με απώτερο σκοπό την επιτυχία σε όλους τους τομείς. Εκ των αποτελεσμάτων όμως κρίνεται ένας manager έχοντας μοναδικό του εφόδιο την προσωπική διάθεση για εκπαίδευση και απόκτηση επιπρόσθετων και απαραίτητων ικανοτήτων.


Case Study: Η εκπαίδευση στην Ελαϊς Unilever Hellas

Η διαδικασία της εκπαίδευσης των εργαζομένων στην Unilever γενικά, αναπτύσσεται σε όλες τις βαθμίδες ιεραρχίας και σε όλο
το φάσμα των εκπαιδευτικών αναγκών ενός επαγγελματία. Είναι δε, άρρηκτα συνδεδεμένη ως διαδικασία μέσα στον ετήσιο κύκλο ανάπτυξης, αξιολόγησης και ανταμοιβής όλου του προσωπικού της εταιρείας.

Πιο συγκεκριμένα, το σύνολο σχεδόν του εκπαιδευτικού υλικού της εταιρείας παγκοσμίως, έχει αρχειοθετηθεί σε μία μεγάλη βάση δεδομένων, αποκαλούμενη Learning Management System (LMS), η οποία είναι στη διάθεση όλων των εργαζομένων της εταιρείας, με την προϋπόθεση να γνωρίζουν τουλάχιστον Αγγλικά και να έχουν πρόσβαση σε ένα δικτυωμένο υπολογιστή. Διαχειριστής του όλου συστήματος είναι μία παγκόσμια εταιρεία παροχής υπηρεσιών σε μεγάλους πελάτες.

Το εκπαιδευτικό υλικό μέσα στο LMS, έχει χωριστεί σε θέματα που αφορούν στην ανάπτυξη γενικών δεξιοτήτων, εξειδικευμένων επαγγελματικών δεξιοτήτων και τέλος ηγετικών δεξιοτήτων. Όλο αυτό το υλικό χωρίζεται: 1) Σε e- και web-based courses, δηλαδή μπορεί ο ενδιαφερόμενος να το «κατεβάσει» στον υπολογιστή του και να το μελετήσει όποτε επιθυμεί (στην περίπτωση e-) ή να το παρακολουθήσει σε μορφή Live meeting με τον εκπαιδευτή και άλλους συμμετέχοντες (στην περίπτωση web ), 2) Σε κανονική εκπαίδευση σε ομάδες με εξωτερικό εκπαιδευτή, είτε ακόμα και 3) Σε μικτή εκπαίδευση που περιλαμβάνει και τα δύο είδη.

Οι γενικές δεξιότητες περιλαμβάνουν υλικό που αφορά στις εξής ενότητες:

– Εργαζόμενος/η στην Unilever (περιλαμβάνονται όλα τα βασικά θέματα που χρειάζεται να γνωρίζει ένας νεοεισερχόμενος στον Όμιλο).
– Θέματα γενικής επαγγελματικής κατάρτισης (περιλαμβάνονται
35 θέματα με στόχο την ανάπτυξη γενικών και ειδικών δεξιοτήτων που χρειάζεται ένας επαγγελματίας εργαζόμενος
σε ομάδα/ες).
– Θέματα Προγραμματισμού και διαχείρισης αλλαγών.
– Επικοινωνία και διαχείριση Ομάδων.
– Διοίκηση Ανθρώπων.
– Εκτέλεση πλάνου και εστίαση στα αποτελέσματα.
– Διαχείριση του εαυτού μας.

Οι εξειδικευμένες επαγγελματικές δεξιότητες, περιλαμβάνουν πληθώρα ειδικού υλικού που έχει στόχο τη σε βάθος επαγγελματική ενημέρωση και ανάπτυξη του εργαζόμενου, ανάλογα με τον προσανατολισμό του (π.χ. Οικονομικά, Marketing, Logistics, HR, κ.λπ.). Για την ανάπτυξη των ηγετικών δεξιοτήτων σε μέσο, ανώτερο και ανώτατο ιεραρχικό επίπεδο, προσφέρονται 11 εξειδικευμένα και μεγάλου βάθους σεμινάρια, σε διευθυντικό προσωπικό που έχει κριθεί ικανό για ανάπτυξη σε ρόλους αυξανόμενης υπευθυνότητας.

Τέλος και επιπρόσθετα στα παραπάνω θέματα γενικότερης εκπαίδευσης, υπάρχει εκτενές εκπαιδευτικό υλικό, πολύ εξειδικευμένο, μέσα στις λεγόμενες Τμηματικές «Ακαδημίες» (π.χ. HR, Finance, Marketing, Sales, κ.ά.). Η επιλογή υποψηφίων εδώ γίνεται από τον Προϊστάμενο κάθε εργαζόμενου σε συνεργασία με τον υπεύθυνο HR του τμήματος, και σε συνεννόηση με την Κεντρική οργάνωση κάθε Ακαδημίας, για λόγους προτεραιότητας, κόστους, κ.λπ., μιας και η εκπαίδευση στο επίπεδο αυτό περιλαμβάνει συνήθως ταξίδια στο εξωτερικό.

Η διαδικασία συγκέντρωσης της εκπαιδευτικής ανάγκης κάθε χώρας, είναι ετήσια και βασίζεται στις ανάγκες κάθε εργαζόμενου, όπως συμπεραίνονται από την αξιολόγηση της απόδοσής του, σε συνδυασμό με το ετήσιο κόστος που συγκεντρώνεται για τον προϋπολογισμό της Εταιρείας.

Διαπραγματευτική δεινότητα είναι απαραίτητη στο HR, στο Customer Development (Sales) και στο τμήμα Αγορών κυρίως, χωρίς να παραβλέπουμε και άλλα τμήματα όπως Customer Service, Logistics, κ.λπ. Το υλικό εστιάζει στην παρουσίαση των μεθόδων προβολής θετικής επίδρασης, στην απόκτηση προσωπικής δυναμικής, σε «εργαλειοθήκη» χρήσιμων συμβουλών, σε παραδείγματα από «γκουρού» της πρακτικής, κ.ά.

Τα συγκεκριμένα μαθήματα γίνονται κυρίως διαδικτυακά, αλλά υπάρχουν και τμήματα παρακολούθησης αν συγκεντρωθεί ικανός αριθμός συμμετεχόντων σε μια γεωγραφική περιοχή. Αξίζει να επισημανθεί πως όταν το ακροατήριο δεν είναι εξοικειωμένο με την Αγγλική γλώσσα, το μάθημα γίνεται στα Ελληνικά.

Τελειώνοντας, πρέπει να ειπωθεί ότι κάθε εκπαιδευτική δραστηριότητα αξιολογείται από τους συμμετέχοντες. Τα συμπεράσματα συγκεντρώνονται κεντρικά ετησίως και ακολουθεί η φυσιολογική διεργασία της συνεχούς βελτίωσης του υλικού και των εκπαιδευτών.
Θεόδωρος Σιμιτζής, HR Manager, Ελαϊς Unilever Hellas


Viewpoint: Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα Management – Η δική μας ματιά

Ο αρχαίος φιλόσοφος Πλάτων, ο πιο γνωστός μαθητής του Σωκράτη και δάσκαλος του Αριστοτέλη, είπε πως η γνώση είναι δημιουργός της ευτυχίας («Επιστήμη ποιητική ευδαιμονίας»). Η ευτυχία έχει πολλούς, τις περισσότερες δε φορές υποκειμενικούς τρόπους ορισμού.

Στην περίπτωση της επιχείρησης πάντως, η γνώση που αποκτάται μέσα από την παρακολούθηση εκπαιδευτικών σεμιναρίων μέσα στο πλαίσιο μιας επιχείρησης, στοχεύει στην προσέγγιση ενός πιο εύρυθμου τρόπου λειτουργίας που θα βοηθήσει την επιχείρηση και τους ανθρώπους της να επιτύχουν τους στόχους τους.

Ένα πρόγραμμα ανάπτυξης διοικητικών δεξιοτήτων (management) στοχεύει στην ανάπτυξη αυτών που διοικούν ανθρώπους ή θα διοικήσουν στο άμεσο μέλλον και θέλουν να ενισχύσουν τις ικανότητές τους σε αυτό τον τομέα. Αυτή η ανάγκη μπορεί να προκύπτει είτε γιατί μόλις ανέλαβαν τη διοίκηση μιας ομάδας, είτε γιατί ανέλαβαν μια νέα ή μεγαλύτερη ομάδα.

Μπορεί όμως η ανάγκη εκπαίδευσης να προκύπτει και μέσα από τη μειωμένη απόδοση της ομάδας ή τη στόχευση συγκεκριμένων αναγκών όπως π.χ. είναι η αλλαγή στον τρόπο λειτουργίας ενός τμήματος. Η αξιολόγηση τέτοιου είδους προγραμμάτων χρειάζεται ένα εύρος χρόνου.

Ξεκινά από το αρχικό πρώτο επίπεδο της ευαρέσκειας, αμέσως μετά την εκπαίδευση και προχωρά στη διάγνωση της απορρόφησης κάποιων βασικών εννοιών. Αυτό συνήθως το διασφαλίζουμε με κάποια δια-δραστική άσκηση, αποφεύγοντας τη χρήση ερωτηματολογίων. Η πιο σημαντική όμως αξιολόγηση γίνεται όταν εξακριβώνεται σε ένα εύρος χρόνου ο επηρεασμός
των συμπεριφορών αυτών που συμμετείχαν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, προς την κατεύθυνση που προέτασσε το πρόγραμμα.

Το πρόγραμμα θα αποδειχθεί αποδοτικό αν επιτευχθούν οι στόχοι που πρέπει να έχουν τεθεί εξαρχής π.χ. η αύξηση της παραγωγικότητας. Με στόχο τη μέτρηση των αλλαγών συμπεριφορών αναζητείται λοιπόν, από τον προϊστάμενο του εργαζομένου που συμμετείχε σε ένα τέτοιο πρόγραμμα, να παρατηρήσει και να καταγράψει τις αλλαγές των συμπεριφορών που επήλθαν(ή όχι) και κατ’ επέκταση η επίτευξη των στόχων που τεθήκαν για αυτό το πρόγραμμα.

Αυτή η διαδικασία αποτελεί οργανικό μέρος της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων της εταιρείας. Η αξιολόγηση των προγραμμάτων καθοδηγεί και στη μετέπειτα επιλογή περιεχομένου στα επόμενα προγράμματα που θα διεξαχθούν αλλά και στην επιλογή του κατάλληλου εισηγητή.

Η επιλογή ενός εξωτερικού εισηγητή εξαρτάται από τους στόχους του προγράμματος, έτσι η προηγούμενη εμπειρία που έχει με προγράμματα αντίστοιχων στόχων είναι σημαντική. Γενικότερα, ο εισηγητής ενός προγράμματος που προέρχεται από έναν εξωτερικό φορέα φέρνει πάντα μια φρέσκια ματιά σε σχέση με έναν εσωτερικό εισηγητή, ο οποίος όμως από την πλευρά του γνωρίζει καλύτερα
την εταιρεία και τους ανθρώπους της.

Για αυτό η ιδανική σχέση συνεργασίας είναι αυτή που καθιστά τον εξωτερικό εισηγητή partner της εταιρείας στους εκπαιδευτικούς της στόχους, δηλαδή η δημιουργία μια αμοιβαίας σχέση οφέλους που απλώνεται στο χρόνο.
Άννα Μαμαλάκη, Διευθύντρια Οργανωτικής Ανάπτυξης, Όμιλος ΤΙΤΑΝ