Σύμφωνα με έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, υπογραμμίζεται ότι η ισόρροπη εκπροσώπηση των δύο φύλων σε υψηλές θέσεις αποδεδειγμένα αυξάνει τις επιχειρηματικές επιδόσεις, βελτιώνει την ανταγωνιστικότητα και εξασφαλίζει μεγαλύτερα οικονομικά κέρδη.

Τα στοιχεία της έκθεσης αποκαλύπτουν πως μόνο ένα από τα επτά μέλη των διοικητικών συμβουλίων στις σημαντικότερες επιχειρήσεις της Ευρώπης είναι γυναίκα (13,7%), ενώ στην Ελλάδα το αντίστοιχο ποσοστό είναι ακόμη μικρότερο (7,4%). Έκθεση της εταιρείας McKinsey διαπίστωσε ότι εταιρείες με ισόρροπη εκπροσώπηση των δύο φύλων έχουν 56% υψηλότερα κέρδη εκμετάλλευσης από ό, τι οι εταιρείες μόνο με άνδρες. Το ίδιο διαπίστωσε και η Ernst & Young αφού εξέτασε τις 290 μεγαλύτερες εισηγμένες εταιρείες.

Η Επιτροπή, προκειμένου να προσδιορίσει τα κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου δρομολόγησε μια δημόσια διαβούλευση επί του θέματος συγκεντρώνοντας απόψεις για ενδεχόμενα μέτρα, η οποία θα διαρκέσει έως τις 28 Μαΐου 2012. Με βάση τα αποτελέσματα της διαβούλευσης, η Επιτροπή θα αποφασίσει αργότερα για την περαιτέρω δράση της.

Η σημερινή έκθεση για την ισόρροπη εκπροσώπηση των δύο φύλων στα διοικητικά συμβούλια δημοσιεύεται ένα χρόνο αφού η Βίβιαν Ρέντιγκ, Επίτροπος της ΕΕ αρμόδια για θέματα δικαιοσύνης, προκάλεσε τις εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρείες της Ευρώπης να αυξήσουν τον αριθμό των γυναικών στα διοικητικά συμβούλιά τους. Υπογράφοντας αυτή την επίσημη δέσμευση, οι εταιρείες δεσμεύονται να αυξήσουν τη γυναικεία εκπροσώπηση στα διοικητικά συμβούλιά τους κατά 30% μέχρι το 2015 και κατά 40% μέχρι το 2020. Ωστόσο, στη διάρκεια των προηγούμενων δώδεκα μηνών, μόνο 24 εταιρείες σε όλη την Ευρώπη υπέγραψαν την επίσημη δέσμευση.