Την πρώτη ευρωπαϊκή εκστρατεία για την αδήλωτη εργασία ανακοίνωσε η Κομισιόν, σε συνεργασία με την ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας αλλά και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εργασίας, με σκοπό την ευαισθητοποίηση των εργαζομένων, των εταιρειών και των υπευθύνων για τη χάραξη πολιτικής.

Συγκεκριμένα, στις 16 Μαρτίου 2020, θα ξεκινήσει εβδομάδα δράσης στα κράτη μέλη της ΕΕ με μια σειρά δραστηριοτήτων, με την Επιτροπή να εγκρίνει και έκθεση σχετικά με τις δραστηριότητες της ευρωπαϊκής αυτής πλατφόρμας. Σημειώνεται ότι ένα νέο ειδικό Ευρωβαρόμετρο καταδεικνύει πως η αδήλωτη εργασία αποτελεί μόνιμη πρόκληση στην ΕΕ, με έναν στους δέκα ευρωπαίους να αναφέρει ότι αγόρασε αγαθά ή υπηρεσίες, όπως επισκευές στο σπίτι ή ανακαινίσεις (30%), μέσα στο περασμένο έτος, τα οποία θα μπορούσαν να προέρχονται από αδήλωτη εργασία, ενώ το ένα τρίτο εξήγησε ότι γνωρίζει κάποιον που εργάζεται αδήλωτος.

Επιπλέον, η εν λόγω έρευνα δείχνει ότι οι αυτοαπασχολούμενοι και οι μετακινούμενοι εργαζόμενοι κινδυνεύουν ιδιαίτερα και υπογραμμίζει τις αναδυόμενες προκλήσεις που σχετίζονται με τη συνεργατική οικονομία, με τους μισούς ευρωπαίους να πιστεύουν ότι ο κίνδυνος ανίχνευσης είναι χαμηλός. Τονίζεται, τέλος, ότι το ποσοστό των ερωτηθέντων που αντιλαμβάνονται υψηλό κίνδυνο έχει αυξηθεί σε σχέση με προηγούμενες έρευνες.