Το ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών της Ευρωζώνης αυξήθηκε στο δεύτερο τρίμηνο του 2016 με ετήσιο ρυθμό 2,6%, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ).

Το χρέος των νοικοκυριών ως ποσοστό του εισοδήματός τους υποχώρησε στο 93,6% από 94,3% στο δεύτερο τρίμηνο του 2015, καθώς το διαθέσιμο εισόδημά τους αυξήθηκε ταχύτερα από τα δάνεια που έλαβαν. Οι αμοιβές των εργαζομένων αυξήθηκαν στο β’ τρίμηνο κατά 2,7% έναντι αύξησης 3% στο πρώτο τρίμηνο, ενώ οι δαπάνες των νοικοκυριών για κατανάλωση αυξήθηκαν 2,2%, χωρίς σημαντική μεταβολή σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο, ενώ το ακαθάριστο ποσοστό αποταμίευσής τους ανήλθε στο 12,5%, όσο και πριν από ένα χρόνο.

Τέλος, οι ακαθάριστες μη χρηματοπιστωτικές επενδύσεις των νοικοκυριών (που αφορούν κατά βάση τις κατοικίες) αυξήθηκαν ταχύτερα σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο (6,1% από 3,1%), ενώ και οι χρηματοπιστωτικές επενδύσεις τους αυξήθηκαν με ελαφρά υψηλότερο ρυθμό (2,3% έναντι 2,0% στο πρώτο τρίμηνο). Ο καθαρός πλούτος αυξήθηκε 3,2% έναντι 2,2% στο πρώτο τρίμηνο και η αξία της περιουσίας τους σε κατοικίες κατά 4% από 3,7%.