Η απασχόληση στην ευρωζώνη αυξάνεται ταχύτερα από τις προβλέψεις και αυτό μάλλον θα συνεχιστεί, με κόστος όμως για την παραγωγικότητα και την μακροπρόθεσμη οικονομική ανάπτυξη, σύμφωνα με έρευνα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που δημοσιεύθηκε την προηγούμενη εβδομάδα, σύμφωνα με το ΕΚΤ.

Η απασχόληση σε σχέση με την αύξηση του ΑΕΠ ενισχύεται με τον ίδιο ρυθμό, αν όχι ταχύτερα, σε σχέση με την περίοδο πριν από την κρίση χρέους το 2007, ιδιαίτερα σε χώρες όπως η Γερμανία και η Ισπανία, όπου υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία στις εργασιακές σχέσεις ως συνέπεια των μεταρρυθμίσεων στην αγορά εργασίας. Η έρευνα της ΕΚΤ δείχνει ότι οι νέες προσλήψεις αυξάνονται με μεγαλύτερο ρυθμό σε σχέση με τις αρχικές προσδοκίες, εν μέρει λόγω της μεγάλης δημοτικότητας της μερικής απασχόλησης και της ταχείας εξάπλωσης του κλάδου των υπηρεσιών.