Σύμφωνα με τη νέα στατιστική έρευνα του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ), το 82% των ελληνικών επιχειρήσεων έδωσε έμφαση στον ψηφιακό μετασχηματισμό, αξιολογώντας τον ως πολύ σημαντική ή σημαντική συνεχή αναπτυξιακή στρατηγική, ενώ η ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού αποτελεί πολύ σημαντική στρατηγική για το 43% και σημαντική στρατηγική για το 41%. Επιπροσθέτως, ως προς την αντιμετώπιση της πανδημικής κρίσης, σχεδόν οι 9 στις 10 επιχειρήσεις υιοθέτησαν μεθόδους τηλεργασίας για την απασχόληση των εργαζομένων τους, οι 6 στις 10 εστίασαν στον ψηφιακό τους μετασχηματισμό και σχεδόν οι 3 στις 10 άλλαξαν το επιχειρησιακό τους μοντέλο για την παραγωγή αγαθών ή υπηρεσιών προσαρμοσμένων στις νέες συνθήκες.

Οι αναγκαστικές απουσίες του ανθρώπινου δυναμικού λόγω παιδικής μέριμνας ή επειδή ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, οι καθυστερήσεις στις εισπράξεις από πελάτες και οι αυξημένες διοικητικές υποχρεώσεις αναφέρθηκαν ως οι κύριες προκλήσεις, ενώ οι επιχειρήσεις εκτιμούν ότι πολλές από τις νέες ψηφιακές διαδικασίες θα παραμείνουν και μετά από την πανδημία, με κυριότερες την υιοθέτηση (ή ενίσχυση) ψηφιακών μέσων επικοινωνίας (84%), την υιοθέτηση της τηλεργασίας (60%) και την αυτοματοποίηση των διαδικασιών λήψης αποφάσεων (44%). Σημειώνεται, τέλος, ότι το 91% των επιχειρήσεων ανέφερε ότι είχε επιτυχή πρόσβαση σε πληροφορίες για τα προγράμματα στήριξης των επιχειρήσεων, σημειώνοντας ως πλέον χρήσιμα μέτρα τις φορολογικές και ασφαλιστικές ελαφρύνσεις, καθώς και τις πιστοδοτικές διευκολύνσεις, ενώ το 48%