Σύμφωνα με μελέτη της «Thomsons Online Benefits», το 84% των υπεύθυνων Πληροφορικής δηλώνει ότι η πρόληψη των ψηφιακών επιθέσεων είναι πιο δύσκολη στην εξ αποστάσεως εργασία. Ειδικότερα, 1 στις 2 επιχειρήσεις απαντά ότι είναι εκτεθειμένη σε περισσότερα περιστατικά που πλήττουν την ψηφιακή ασφάλεια, στο καθεστώς της εξ αποστάσεως εργασίας του ανθρώπινου δυναμικού, ενώ η έρευνα υποδηλώνει ότι οι ηγέτες του ανθρώπινου δυναμικού επιλέγουν την απλότητα έναντι της ασφάλειας, με το 71% να έχει πρόσβαση στα δεδομένα παροχών μέσω γενικού λογισμικού HR και το 78% να χρησιμοποιεί Excel για τη συλλογή και ανάλυση των δεδομένων των εργαζομένων.