Στο 32% ανέρχεται η πραγματική ανεργία στην Ελλάδα, σύμφωνα με στοιχεία του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Θεσσαλονίκης (ΕΚΘ). Αυτό ανέφερε το μέλος της Διοίκησης του ΕΚΘ, Μάριος Τσελώνης, σε συνέδριο της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, με θέμα «Ο αντίκτυπος της κρίσης στους Έλληνες πολίτες», στη Θεσσαλονίκη. Επισήμανε ότι δεν αντιστοιχούν στην πραγματικότητα τα στοιχεία της λληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), σύμφωνα με τα οποία η ανεργία στην Ελλάδα ανέρχεται στο 27%.

 Κι αυτό γιατί δεν συμπεριλαμβάνεται ένα μεγάλο ποσοστό νέων επιστημόνων (δικηγόροι, μηχανικοί κ.ά.), που αν και άνεργοι, πληρώνουν εισφορές στα σφαλιστικά ταμεία και κατατάσσονται αυτόματα στον ενεργό πληθυσμό. Το ίδιο και οι νέοι αγρότες, που έχουν στο όνομά τους ένα χωράφι και θεωρούνται εργαζόμενοι. Παράλληλα, όποιος εργάζεται μία ημέρα ή 2 ώρες την εβδομάδα θεωρείται εργαζόμενος, ενώ στις τηλεφωνικές μετρήσεις της ΕΛΣΤΑΤ, όποιος δεν απαντάει στο τηλέφωνο αυτόματα καταγράφεται στο μη ενεργό πληθυσμό. Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με τη Eurostat, η Βόρεια Ελλάδα κατέχει το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας και ξεπερνάει το 28%.

Υπολογίζεται ότι στην Ελλάδα 7 στους 10 αποφοίτους επιθυμούν να αναζητήσουν εργασία στο εξωτερικό, ενώ 1 στους 10 ήδη ψάχνει για δουλειά σε άλλη χώρα ή προσπαθεί να συνεχίσει τις σπουδές του στο εξωτερικό για να αποκτήσει πρόσβαση σε άλλες αγορές εργασίας. Στη Θεσσαλονίκη και στην ευρύτερη περιοχή, τόνισε ο Μ. Τσελώνης, από το 1990 σημειώθηκε οριστικός αφανισμός ολόκληρων κλάδων, όπως η κλωστοϋφαντουργία, όπου χάθηκαν 80.000 θέσεις εργασίας, η καπνοβιομηχανία, όπου χάθηκαν 10.000 θέσεις εργασίας, η μεταποίηση κ.λπ., με αποτέλεσμα την κατάρρευση της βιομηχανικής παραγωγής. Σημειώνεται ότι και στον πρωτογενή τομέα χάθηκαν περίπου 100.000 θέσεις εργασίας.