Στις 7 Μαρτίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιοποίησε την «Ετήσια Έκθεση για την Ισότητα μεταξύ των φύλων στην Ευρωπαϊκή Ένωση» όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων.

Ενδεικτικά, ο μέσος όρος του χάσματος στην απασχόληση μεταξύ γυναικών και ανδρών βρίσκεται στο 11,6%. Επίσης, το έμφυλο μισθολογικό χάσμα αγγίζει το 16% στην Ε.Ε. ως μέσος όρος ενώ το αντίστοιχο συνταξιοδοτικό κενό υπολογίζεται στο 36,3%. Ταυτόχρονα, το 44% των γυναικών και το 34% των ανδρών ηλικίας 30-34 ετών έχουν πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ε.Ε. και μόλις το 20% των γυναικών αποφοίτων τεχνολογίας και πληροφορικής επιλέγουν ως επαγγελματική διέξοδο τη βιομηχανία της τεχνολογίας. Τέλος, οι γυναίκες καταλαμβάνουν θέσεις στα Διοικητικά Συμβούλια των εισηγμένων εταιρειών σε ποσοστό μόλις 25,3%, με τη Γαλλία να αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση με ποσοστό 43,4%.