Στα επίπεδα του 2001 επέστρεψε η ανταγωνιστικότητα της Ελλάδας, σύμφωνα με τριμηνιαία έκθεση της Κομισιόν.

Η ελληνική οικονομία συγκρινόμενη με τις επιδόσεις των 27 κρατών της ΕΕ γίνεται ολοένα και πιο ανταγωνιστική, αναφέρει η έκθεση, υπογραμμίζοντας όμως ότι αυτό δεν είναι το αποτέλεσμα της πολιτικής που ακολουθείται. Αντιθέτως, οφείλεται στις περικοπές μισθών. Σύμφωνα πάντα με την έκθεση, η ανάκτηση της ανταγωνιστικότητας στηρίχθηκε σε μεγάλο βαθμό στη μεγάλη μείωση αμοιβών των εργαζομένων (κατά 14,5%), τη στιγμή που οι ακριβές τιμές των προϊόντων παραμένουν άκαμπτες.

Μάλιστα, το ύψος των τιμών σε σχέση με τα υπόλοιπα 27 κράτη – μέλη ήταν στο τέλος του 2012 κατά 11,5 μονάδες υψηλότερο από αυτό του 2000, αναφέρεται στην έκθεση. Στις τιμές των εξαγωγών τα πράγματα είναι χειρότερα από πλευράς ακρίβειας με το δείκτη στις 109,3 μονάδες στο τέλος του 2012 από 90,4 μονάδες το 2000 και 102,9 μονάδες το 2008 όταν ξεκινούσε η κρίση. Συνεπώς, η Κομισιόν συμπεραίνει, ότι η μείωση του πληθωρισμού όπως αποτυπώνεται από την ΕΛΣΤΑΤ, τον Μάρτιο μπορεί να ήταν η μεγαλύτερη από τον Μάιο του 1968 αλλά επί της ουσίας ήταν δυσανάλογη με την ύφεση που πλήττει την Ελλάδα.