Αν η κρίση «χτυπήσει» τον τουρισμό και κατά τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου εργαστούν στον τομέα μόνο οι 220.000 από τους 340.000 εργαζόμενους που απασχολούνται στον κλάδο, η ανεργία θα εκτιναχθεί στο 12,7%.

Η πρόβλεψη αυτή έρχεται από την Έκθεση του Παρατηρητηρίου Απασχόλησης σύμφωνα με την οποία «ακόμα και με μείωση του ρυθμού ανάπτυξης, η ανεργία στην Ελλάδα μπορεί να διατηρηθεί στα σημερινά επίπεδα αν στοχευμένες κυβερνητικές παρεμβάσεις εμποδίσουν τυχόν μείωση της οικονομικής δραστηριότητας στον κλάδο του τουρισμού». Την Έκθεση του Παρατηρητηρίου Απασχόλησης συνέταξε ο πρόεδρός της (και επιστημονικός συνεργάτης του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ) Γ. Ρωμανιάς.

Πηγή: Ημερησία