Το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. διοργανώνει το 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία με θέμα: «Με το Βλέμμα στο Μέλλον», στις 18 και 19 Νοεμβρίου 2019, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, υπό την Αιγίδα του Πρόεδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας και την υποστήριξη του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων και των Κοινωνικών Εταίρων.

Στόχος του συνεδρίου είναι να ανιχνεύσει τις σημερινές προκλήσεις στα θέματα της υγείας και της ασφάλειας στους χώρους εργασίας σε μία εποχή που οι νέες τεχνολογίες, όπως η ψηφιοποίηση, η νανοτεχνολογία, η βιοτεχνολογία και η εκτεταμένη χρήση του διαδικτύου ανατρέπουν τις καθιερωμένες μεθόδους παραγωγής και απασχόλησης και αναδιαρθρώνουν το πλαίσιο μέσα στο οποίο κινούνται εργαζόμενοι και επιχειρήσεις.

Στο συνέδριο συμμετέχουν διακεκριμένοι ομιλητές από Ευρωπαϊκούς Φορείς και Ινστιτούτα, καθώς και 9 κεντρικοί ομιλητές από την ακαδημαϊκή κοινότητα. Παράλληλα, θα παρουσιαστούν περισσότερες από 100 εργασίες, καθώς και καλές πρακτικές επιχειρήσεων. Σημειώνεται, τέλος, ότι το συνέδριο απευθύνεται σε όλους όσους εμπλέκονται ενεργά με τη διαχείριση των θεμάτων υγείας και ασφάλειας της εργασίας, καθώς και σε όσους ενδιαφέρονται και παρακολουθούν τις προκλήσεις αναφορικά με το παρόν και το μέλλον της εργασίας.