Γερασμένος κατά 4 έτη μέσα στα τελευταία 18 χρόνια(2000-2018) εμφανίζεται ο ελληνικός πληθυσμός, σύμφωνα με έρευνα του Ελληνικού Ινστιτούτου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.).

Με βάση τα σχετικά στοιχεία, στις αρχές της δεκαετίας του 2000 η μέση ηλικία του συνολικού πληθυσμού, στην Ελλάδα, ήταν τα 40 έτη, για να φτάσει το 2018 στα 43,7 έτη. Αυτό σημαίνει ότι ο ελληνικός πληθυσμός στο συγκεκριμένο διάστημα των 18 χρόνων γέρασε σχεδόν κατά 4 χρόνια. Όπως είναι λογικό, η ηλικία των εργαζομένων αποτελεί έναν βασικό παράγοντα που καθορίζει τις διαδικασίες πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου και αναδεικνύει προκλήσεις για την αναγκαία προσαρμογή του εργασιακού περιβάλλοντος.

Σημειώνεται ότι παρόλο που κατά τις προηγούμενες δεκαετίες υπήρξαν ήδη αλλαγές στον τρόπο εργασίας (π.χ. εργασία με οθόνη), οι αλλαγές αυτές εντατικοποιούνται αυξάνοντας το νοητικό φόρτο. Ιδιαίτερα σημαντική πτυχή, όμως, αποτελεί η ψηφιοποίηση της εργασίας και η διαρκώς αυξανόμενη διείσδυση της τεχνητής νοημοσύνης στον χώρο εργασίας, αφού οι τεχνολογικές εξελίξεις, δημιουργούν και σημαντικές βελτιώσεις στην αντιμετώπιση, τόσο των παραδοσιακών όσο και των πρωτοεμφανιζόμενων κινδύνων.

Παραδείγματα αποτελούν η μείωση της έκθεσης των εργαζομένων σε κινδύνους μέσω του εξ αποστάσεως ελέγχου, αφού δεν απαιτείται η παρουσία τους σε επικίνδυνες περιοχές, καθώς και η ανάπτυξη «έξυπνων» Μέσων Ατομικής Προστασίας, τα οποία συνδυάζουν την προστασία και την άνεση του εργαζομένου.