Ο Ελληνικός Σύνδεσμος Εταιρειών Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης πραγματοποίησε την Τρίτη 17 Μαΐου 2011, Γενική Συνέλευση, με κεντρικό θέμα τη γενικευμένη και κλιμακούμενη κρίση που υφίσταται ο κλάδος, αναζητώντας εφικτούς και αποτελεσματικούς τρόπους εξόδου από αυτήν.

Μια κρίση, η οποία – όπως ξεκάθαρα τονίστηκε στη Γενική Συνέλευση – επιδεινώνεται μέρα με τη μέρα, κυρίως, λόγω της έλλειψης μιας συνεκτικής πολιτικής σε στρατηγικό και σε βραχυπρόθεσμο επίπεδο για τη Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση και της δυσμενούς οικονομικής κατάστασης στην οποία έχει περιέλθει η χώρα.

Μέσα σε κλίμα αγωνίας και γόνιμων αντιπαραθέσεων κατά τη διάρκεια της Γ.Σ. αποσαφηνίστηκαν οι κίνδυνοι που διατρέχουν τον κλάδο της Σ.Ε.Κ. και ορισμένες επίκαιρες και γενναίες αποφάσεις, ώστε να τεθεί το σύστημα της Επαγγελματικής Κατάρτισης σε νέα ποιοτική βάση:
1. Καθορισμός ενιαίων και αυστηρών κριτηρίων Πιστοποίησης των δομών παροχής υπηρεσιών ΣΕΚ, με στόχο την διασφάλιση της ποιότητας και της αξιοπιστίας του συστήματος.
2. Αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου των Διαγωνιστικών διαδικασιών, με στόχο τη διαφάνεια και ενίσχυση του ανταγωνισμού.
3. Αναμόρφωση του Ενιαίου Συστήματος Διαχείρισης, Αξιολόγησης και Ελέγχου των ενεργειών Επαγγελματικής Κατάρτισης, το οποίο πρέπει να θέσει νέους διαφανείς κανόνες διοίκησης, διαχείρισης και αξιολόγησης των έργων επαγγελματικής κατάρτισης, ώστε να συμβάλλει στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της.
4. Ανασχεδιασμό του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, ενόψει της Αναθεώρησης του ΕΣΠΑ, προκειμένου να ενισχυθούν δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης και να εφαρμοστούν κρίσιμες ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, προς όφελος χιλιάδων ανέργων της χώρας, θυμάτων της οικονομικής κρίσης.
5. Άμεση ανακοίνωση αποτελεσμάτων Αξιολόγησης της Πρόσκλησης Επιχειρήσεων άνω των 50 για συμμετοχή στο πρόγραμμα Διαρθρωτικής Προσαρμογής του ΟΑΕΔ.
6. Άμεση σχεδίαση και προκήρυξη προγραμμάτων Συνδυασμένης Επαγγελματικής Κατάρτισης και Μαθητείας σε επιχειρήσεις, προκειμένου να ενισχυθούν χιλιάδες άνεργοι, νεοεισερχόμενοι στην αγορά εργασίας.
7. Άμεση δυναμική κινητοποίηση των δυνάμεων του κλάδου, ώστε να δεσμευτεί η Πολιτική και Υπηρεσιακή ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας – με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα – στην άμεση ολοκλήρωση των διαγωνιστικών διαδικασιών των προγραμμάτων που αφορούν σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες, καθώς και κατάρτιση στις ΤΠΕ, 52.200 ανέργων.
8. Άμεση αποστολή των στοιχείων κατακύρωσης και των συμβάσεων για την κατάρτιση 11.100 ανέργων στα «Πράσινα Επαγγέλματα» και στα Επαγγέλματα Τουρισμού.
9. Επανατοποθέτηση της πολιτικής ηγεσίας στο θέμα «ποινών» από ελέγχους, διαβούλευση με τους εκπροσώπους του κλάδου και επαναπροσδιορισμό των κυρώσεων για τυχόν παραβιάσεις συμβατικών υποχρεώσεων, στη βάση ενός νέου Οδηγού εφαρμογής για την υλοποίηση προγραμμάτων.
10. Κάλεσμα συναδέλφων με πρόδηλη καταχρηστική συμπεριφορά απέναντι στην εξέλιξη των διαγωνιστικών διαδικασιών και τελικά στον κλάδο, ώστε να αναθεωρήσουν τη στάση τους τώρα. Διαφορετικά θα προταθούν άμεσα κυρώσεις σε βάρος τους, συνδικαλιστικού και νομικού περιεχομένου.

Τέλος, η Γενική Συνέλευση, αποφάσισε να ενημερωθούν όλες οι πολιτικές δυνάμεις της χώρας για τα προβλήματα, τις διεκδικήσεις και τις Προτάσεις του ΕΛ.Σ.Ε.Κ.Ε.Κ., στο πλαίσιο μιας Ολοκληρωμένης Προσέγγισης για την Ποιοτική Αναβάθμιση & Προοπτική του συστήματος της επαγγελματικής  Κατάρτισης, στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης.