Η ΕΛΑΪΣ-Unilever Hellas κατέλαβε την 2η θέση στο διαγωνισμό BEST WORKPLACES 2011 με θέμα το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον, στην κατηγορία των επιχειρήσεων με πάνω από 250 εργαζόμενους.

Ανάμεσα στις πρωτοβουλίες που εφαρμόζει η εταιρεία για τους εργαζομένους της ξεχωρίζουν το (της εργασίας από το σπίτι) μοντέλο ευέλικτης εργασίας, η αυξημένη άδεια μητρότητας, η επιδότηση της απόκτησης μεταπτυχιακού τίτλου, η ετήσια αναγνώριση και βράβευση καλών πρακτικών των εργαζομένων, κ.ά.