Τη σημαντική διεθνή πιστοποίηση Investors in People – Silver έλαβε η Elbisco ως αναγνώριση των εταιρικών της πρακτικών στον τομέα της Διαχείρισης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού στο πλαίσιο της ετήσιας εκδήλωσης «Αριστεία 2015», που διοργάνωσε η Ελληνική Εταιρεία Διοικήσεως Επιχειρήσεων στις 24 Νοεμβρίου.

Σημειώνεται ότι η Elbisco έχει πιστοποιηθεί με βάση το πρότυπο IiP Standard από το 2012. To 2014 αξιολογήθηκε για πρώτη φορά με βάση το ευρύτερο πλαίσιο (Extended Framework) του Οργανισμού, αποσπώντας τη διάκριση Bronze, ενώ το 2015 αναβάθμισε την πιστοποίησή της με το μετάλλιο Silver. Παραλαμβάνοντας τη διάκριση, ο Σταύρος Μποζίκας, Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού της εταιρείας, δήλωσε:
 
«Το Investors In People Silver αποτελεί την ανώτατη διάκριση για οργανισμούς που αναγνωρίζουν το σημαντικό ρόλο του ανθρώπινου δυναμικού στην ανάπτυξη και στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους. Η συνεχής αναβάθμιση της κατάταξής μας με βάση το συγκεκριμένο πρότυπο επιβεβαιώνει ότι η επένδυσή μας στο Ανθρώπινο Δυναμικό της ELBISCO χαρακτηρίζεται από συνέπεια και συνέχεια. Έχουμε πλέον τη μεγάλη τιμή, αλλά και την ευθύνη να συγκρινόμαστε με τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις στον κόσμο σε θέματα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού. Αυτό για εμάς σημαίνει ακόμη ισχυρότερη δέσμευση στην ενδυνάμωση των ανθρώπων μας, ακόμη μεγαλύτερη προσπάθεια με σκοπό τη δημιουργία ενός ξεχωριστού εργασιακού περιβάλλοντος».