Είναι ειρωνικό, αλλά η περίοδος αυτή της οικονομικής κρίσης και ανάδειξης της αμφισβήτησης προς κάθε θεσμό, τόνισε ακόμα περισσότερο τη σημαντικότητα του HR Management. Φυσικά, δεν αναφερόμαστε στη σημαντικότητα της «αξίας» της μείωσης των εργαζομένων ή των αποδοχών, αλλά στην αξία που μπορεί να προκύψει από τη «διαρθρωτική προσαρμογή εργαζομένων και επιχειρήσεων εντός της οικονομικής κρίσης».

Ο όρος αυτός είναι σε όλους μας γνωστός, καθώς αποτελεί τον τίτλο του αντίστοιχου προγράμματος του ΟΑΕΔ. Όταν ανακοινώθηκε η έναρξη υποβολής συμμετοχών, συνέπεσε χρονικά με την ανάγκη που υπήρξε για μείωση των εταιρικών εξόδων και κατά συνέπεια επανεξέταση του budget για εκπαίδευση. Το πρόγραμμα αυτό θα μας έδινε τους πόρους να πραγματοποιήσουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης, χωρίς να επηρεαστούν αρνητικά ούτε τα έξοδα της εταιρείας, ούτε όμως και οι χρηματοροές μας (cash flow).

Μας δινόταν λοιπόν η ευκαιρία να πραγματοποιήσουμε αυτό που αναζητούσαμε: να αναβαθμίσουμε τα προσόντα και τις δεξιότητες των ανθρώπων της ELBISCO, σύμφωνα πάντα με τους εταιρικούς στόχους, τη διαχείριση της απόδοσης και τις νέες ιδιαίτερες συνθήκες. Η διαφορά είναι ότι οι προσδοκίες μας δεν είναι απλά να επιβιώσουμε, αλλά έχουμε στόχο να ξεπεράσουμε τη δύσκολη αυτή περίοδο και να βγούμε δυνατότεροι στη νέα μετά-κρίσης εποχή.

Ως Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού πιστέψαμε ότι ο μοναδικός τρόπος να αποφύγουμε το φαινόμενο της καθοδικής περιδίνησης σε μία τόσο ιδιαίτερη περίοδο είναι να δούμε μπροστά. Τολμήσαμε να διαμορφώσουμε πλάνο τριετίας με διαφορετικά σενάρια, την εποχή που όλοι λέγανε ότι δεν μπορείς να προβλέψεις τι θα έχει αλλάξει σε μία εβδομάδα. Δουλέψαμε σε δύο άξονες.

Ο ένας ήταν το πάντα απαραίτητο head count optimization και η μείωση κόστους μισθοδοσίας και παροχών, ο δεύτερος όμως ήταν η ανάπτυξη της άξιας και της ανταγωνιστικότητας του ανθρώπινου δυναμικού. Ομολογουμένως, έχουμε την τύχη να δραστηριοποιούμαστε σε έναν οργανισμό που η διοίκηση πιστεύει πραγματικά στην αξία του ανθρώπινου δυναμικού.

Χαρακτηριστικά, έχει αναφερθεί ότι ο θησαυρός που έχουμε σαν ELBISCO είναι οι άνθρωποί μας και τα brands μας. Βασικό μέρος ήταν η αντιμετώπιση του εγχειρήματος ως ένα ξεχωριστό και ιδιαίτερο έργο. Χρειάστηκε να γίνει προσεχτική επιλογή των: α. θεματικών ενοτήτων β. συμμετεχόντων γ. εισηγητών και να πλαισιωθούν από ακριβή και αναλυτικό σχεδιασμό και προγραμματισμό. Αυτά είναι που μπορούν να κάνουν το εγχείρημα αυτό να είναι είτε μία επιτυχία που θα προσθέσει αξία στον οργανισμό ή μία τυπική διαδικασία χωρίς αποτέλεσμα.

Η μεθοδολογία – Τα εργαλεία – H πραγματοποίηση
Το 2012 λοιπόν, βρίσκονται σε εξέλιξη 14 προγράμματα εκπαίδευσης σε 9 θεματικές ενότητες, τα οποία προέκυψαν:
* από τη μελέτη των αναγκών μας σε σχέση με την εταιρική στρατηγική μας, τις αναδιοργανώσεις και το στόχο μας να βγούμε νικητές από την κρίση
* από τις αναπτυξιακές ανάγκες, όπως αυτές καταγράφονται από το Performance Management
* από το πρόγραμμα People with Potential της ELBISCO.

Οι τρεις παραπάνω άξονες ήταν η ραχοκοκαλιά του εκπαιδευτικού μας προγράμματος. Η εταιρική στρατηγική, όπως αυτή αντανακλάται σε κάθε διεύθυνση και συνοδεύεται από αναδιοργανώσεις και αναδιανομή αρμοδιοτήτων, ήταν καθοριστικός παράγοντας για την επιλογή συμμετεχόντων και θεματολογίας. Συνδυαστικά, αξιοποιήσαμε τα στοιχεία από την αναλυτική καταγραφή όλων των εκπαιδευτικών αναγκών που προκύπτουν από τα προσωπικά πλάνα ανάπτυξης από την ετήσια αξιολόγηση απόδοσης. Τέλος, στην ELBISCO έχουμε καθιερώσει το πρόγραμμα People with Potential (PwP).

Σε αυτό το πρόγραμμα συμπεριλαμβάνονται οι συνεργάτες μας που είναι βασικοί πυλώνες σε κάθε διεύθυνση, αλλά και όσοι φαίνονται να έχουν τη δυνατότητα να καλύψουν πολύ άμεσα υψηλότερες θέσεις από τις παρούσες. Στους PwP γίνονται ιδιαίτερα πλάνα ανάπτυξης με βάση τις προσδοκίες του οργανισμού από εκείνους και το career path που επιδιώκουμε να τους προσφέρουμε.

Τα κυριότερα θέματα από αυτά που επελέγησαν ως αποτέλεσμα των παραπάνω είναι: * Project Management, * Leadership Skills, * Negotiation Skills, * Investors in People, * Crisis Management.

Μέχρι την 31/12/2012, θα εκπαιδευθούν, βάσει του προγράμματος, 200 άτομα σε 40.000 ώρες θεωρίας και 27.000 ώρες πρακτικής άσκησης. Φυσικά, από τη σύνταξη της υποβολής αίτησης για το συγκεκριμένο πρόγραμμα μέχρι και σήμερα προέκυψαν και άλλες ανάγκες, οι οποίες καλύπτονται παράλληλα από πρόσθετα σεμινάρια και συνέδρια, εκτός του προγράμματος διαρθρωτικής προσαρμογής εργαζομένων και επιχειρήσεων εντός της οικονομική κρίσης. Μέχρι σήμερα έχουμε 65 συμμετοχές σε 18 διαφορετικές θεματικές ενότητες διάρκειας μεγαλύτερης των 10.000 ωρών.

Investors in People – Ένα ξεχωριστό εργαλείο αύξησης της απόδοσης και της ανταγωνιστικότητας
Βασικός στόχος του HR ήταν να μην αρκεστούμε στις κάθε λογής μειώσεις. Σαφώς υπήρξαν σε κάποιο βαθμό και αυτές, αλλά είναι βέβαιο ότι μόνο με μειώσεις δεν υπάρχει πρόοδος. Αναζητούσαμε τον τρόπο που θα αυξήσουμε την απόδοση του οργανισμού και το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Υπάρχει λοιπόν ένα πρότυπο/εργαλείο που προέρχεται από τη Μ.Βρετανία και ονομάζεται Investors in People (IiP) και το εισήγαγε στην Ελλάδα η ΕΕΔΕ.

Προέκυψε από την ανάλυση των αιτιών που οδήγησαν ορισμένες εταιρείες να ξεπεράσουν με επιτυχία παρόμοια οικονομική ύφεση στο παρελθόν. Το εργαλείο αυτό αποτελείται από ένα σύνολο ενεργειών που συνθέτουν ένα πρότυπο και στηρίζεται στην αξία του να επενδύεις στους ανθρώπους σου. Ποια είναι τα βασικά σημεία του προτύπου;
* H εκπαίδευση, είτε με τη μορφή σεμιναρίων, είτε με τη μορφή άσκησης και καθοδήγησης κατά την εργασία μας.
* Η δίκαιη και εποικοδομητική αξιολόγηση της απόδοσης.
* Ο κοινός τρόπος διοίκησης, επιβράβευσης και υποστήριξης.
* Η ενιαία κουλτούρα και αξίες.
* Η ανοιχτή και ποιοτική επικοινωνία.
* Η ενημέρωση όλων για τον κοινό μας στόχο, τα συνολικά αποτελέσματα.
* Η ενίσχυση της πρωτοβουλίας και της ανάληψης ευθυνών από τους εργαζόμενους.

H ELBISCO πιστοποιήθηκε πρόσφατα ως Investor in People και αυτό σημαίνει πολλά για όλους εμάς που εργαζόμαστε στον οργανισμό:
* Είναι ηθική ικανοποίηση και επιβράβευση των προσπαθειών μας
* Αποτελεί εγγύηση ότι ακολουθούμε τις σωστές τακτικές για να βγούμε νικητές από την κρίση
* Μας υποστηρίζει να επικεντρώσουμε τις προσπάθειές μας στα σημεία που πρέπει ο οργανισμός να βελτιωθεί και μας παρέχει τα κατάλληλα εργαλεία/σύνολο ενεργειών.

Το πρότυπο IiP είναι πλέον και αυτό μέρος της στρατηγικής μας. Μέρος της αναδιαρθρωτικής προσαρμογής του οργανισμού συνολικά, αλλά και καθενός μας ξεχωριστά.

Ο ρόλος του HR
Ο ρόλος του HR δεν είναι αυτός του κλόουν που θα παρηγορήσει τον κόσμο ο οποίος ζει μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο, ούτε του δήμιου που ενδιαφέρεται μόνο για τη μείωση του κόστους μισθοδοσίας και παροχών. Το HR πρέπει να βλέπει μπροστά και να αναλάβει την εσωτερική αναδιοργάνωση και εξέλιξη με στόχο να ξεπεράσει ο οργανισμός την οικονομική ύφεση και να βγει νικητής, όχι απλά να επιβιώσει. Στη δύσκολη αυτή πορεία είναι παράλληλα απαραίτητο το HR να φροντίζει για την ενότητα του οργανισμού απέναντι στο κοινό πρόβλημα, κυρίως μέσω της ανοιχτής επικοινωνίας, της δίκαιης αξιολόγησης της απόδοσης και της ενιαίας κουλτούρας.

Συνεπώς, τα μέτρα επιβίωσης δεν είναι αρκετά. Χρειάζονται κινήσεις που θα αυξάνουν τις δεξιότητες, την ανταγωνιστικότητα και την ενότητα του οργανισμού, προσθέτοντας αξία, χωρίς να περιοριζόμαστε σε ενέργειες που απλώς θα μειώσουν κόστη.

Λίγα λόγια για την εταιρεία
Η ELBISCO είναι μια αμιγώς ελληνική εταιρεία με 720 ανθρώπους στην Ελλάδα και 370 σε θυγατρική στο εξωτερικό. Ανήκει στις μεγάλες επιχειρήσεις με έσοδα που υπερβαίνουν τα  118 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Δραστηριοποιείται στα τρόφιμα και συγκεκριμένα στα snacks, στο ψωμί και στο αλεύρι οικιακής χρήσης με τις κάτωθι εμπορικές επωνυμίες:
* ELITE: με φρυγανιές, κράκερς, παξιμάδια, κριτσίνια, κέικ και μπισκότα
* ΑΛΛΑΤΙΝΗ αλεύρι οικιακής χρήσης και μπισκότα
* ΚΡΙΣ-ΚΡΙΣ ψωμί
* ΒΟΣΙΝΑΚΗ και ΦΟΡΜΑ
Πρόκειται για προϊόντα αγαπημένα, με ηγετική θέση σε μερίδια αγοράς που σχεδόν όλοι οι καταναλωτές χρησιμοποιούμε καθημερινά.