Τα πρώτα 136 επαγγέλματα, των οποίων αίρονται αυτόματα μετά τις 2 Ιουλίου οι περιορισμοί στη πρόσβαση και μπορούν χωρίς την έκδοση άδειας να ξεκινήσουν την επιχείρησή τους, ανακοίνωσε προ ημερών το υπουργείο Οικονομικών. Η λίστα θα συμπληρωθεί από τα συναρμόδια υπουργεία.

Θα πρέπει τις επόμενες εβδομάδες να καταργήσουν τους περιορισμούς που σήμερα υπάρχουν και αν κρίνουν ότι πρέπει να διατηρήσουν κάποιους να εκδώσουν προεδρικά διατάγματα.

Όποιος υποψήφιος ή νυν επιχειρηματίας αναγνωρίσει το επάγγελμά του στη λίστα πρέπει να γνωρίζει ότι μετά τις 2 Ιουλίου καταργείται και η απαίτηση έκδοσης διοικητικής άδειας και αντικαθίσταται με 3μηνη αναγγελία έναρξης επαγγέλματος, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Δηλαδή, αν κάποιος καταθέσει αναγγελία στην αρμόδια αρχή και περιμένει 3 μήνες μέσα στους οποίους δεν εκφραστούν ενστάσεις, μπορεί να ξεκινήσει τη δραστηριότητά του.

Από τις 2 Ιουλίου, σύμφωνα με τον ίδιο νόμο ισχύουν οι νέοι όροι άσκησης επαγγέλματος από Συμβολαιογράφους, Δικηγόρους, Μηχανικούς και Νόμιμους Ελεγκτές.

Πηγή: capital.gr