Στο «στόχαστρο» του υπουργείου Οικονομίας τίθενται τα ακριβοπληρωμένα στελέχη του Δημοσίου τα οποία, ενώ έχουν υπογράψει συμβάσεις παροχής αποκλειστικής απασχόλησης σε υπουργεία ή σε εποπτευόμενους από αυτά οργανισμούς, παρέχουν με το αζημίωτο τις υπηρεσίες τους και σε άλλους οργανισμούς ή φορείς του Δημοσίου.

Παράλληλα, αμέσως μετά το Πάσχα θα ληφθούν οι αποφάσεις για τη συγχώνευση ή ακόμη και την κατάργηση φορέων του Δημοσίου που ξεπερνούν τους χίλιους, ενώ θα γίνει αυστηρός έλεγχος στις επιχειρήσεις του Δημοσίου στις οποίες ταυτίζονται σε ένα πρόσωπο οι θέσεις του προέδρου και του διευθύνοντος συμβούλου.

Για τον εντοπισμό των «golden boys» το υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών συστήνει τη Γενική Διεύθυνση Μισθών (ΓΔΜ) η οποία θα έχει ως αποστολή «την ενιαία διενέργεια ελέγχου, εκκαθάρισης και εντολής πληρωμής των πάσης φύσεως αποδοχών και επιδομάτων του προσωπικού των υπηρεσιών του Δημοσίου, των ΟΤΑ, των ΝΠΔΔ και των μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας».

Η ΓΔΜ θα υπαχθεί στη Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής η οποία είναι «εξοπλισμένη» με ανθρώπινο δυναμικό για τον καλύτερο έλεγχο των αποδοχών και των επιδομάτων των υπαλλήλων του Δημοσίου.

Πηγή: Το Βήμα