H ανταπόκριση στο αίτημα για «εργασία με νόημα» είναι μια από τις προτεραιότητες του HR, με τον σεβασμό να αποτελεί τον πυρήνα της φιλοσοφίας του.

    HRforward: Ποια είναι η στρατηγική της εταιρείας σας ως προς τη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού;

Έλενα Γκίκα: Στον πυρήνα της φιλοσοφίας της Costa Navarino, βρίσκεται η έννοια του Σεβασμού. Σεβασμός προς την τοπική κοινωνία, το περιβάλλον, τους επισκέπτες και τους συνεργάτες μας. Με γνώμονα αυτή την απαρέγκλιτη αρχή, χτίζουμε ένα βιώσιμο επιχειρηματικό μοντέλο που επενδύει συστηματικά σε πολιτικές που αναδεικνύουν το περιβάλλον και την πολιτιστική κληρονομιά της Μεσσηνίας. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, οι συνεργάτες μας έχουν τη δυνατότητα να εκπαιδευτούν, να εξελιχθούν και να συμβάλλουν ουσιαστικά στην υλοποίηση της αποστολής μας. Στο να αναδείξουμε την Costa Navarino, ως έναν κορυφαίο τουριστικό προορισμό της Μεσογείου.

Το πλέγμα παροχών και προνομίων των συνεργατών μας σχηματοποιείται μέσα στο πρόγραμμα W@NT (Wellbeing at Costa Navarino) και απαρτίζεται από τρεις κεντρικούς πυλώνες που αντικατοπτρίζουν την ευρύτερη φιλοσοφία μας όσον αφορά το Ανθρώπινο Δυναμικό μας. Υγεία και Ασφάλεια, Ευζωία και Κοινωνική Συνεισφορά. Κάθε ένας από αυτούς τους πυλώνες εμπεριέχει πολιτικές και πρακτικές που προστατεύουν την υγεία και ασφάλεια των συνεργατών μας, που προάγουν την ποιότητα της καθημερινής τους εργασιακής εμπειρίας και που προσφέρουν ευκαιρίες ενεργής συμμετοχής σε δράσεις κοινωνικής πολιτικής και κοινωνικής συνεισφοράς. Το σημαντικότερο όμως προνόμιο που απολαμβάνουν οι Συνεργάτες μας είναι η δυνατότητα συνεχούς εξέλιξης. Κάθε χρόνο περισσότεροι από τριάντα συνεργάτες μας εισάγονται στο πρόγραμμα «acting leadership», εκπαιδεύονται και τελικά προάγονται σε θέσεις μεγαλύτερης ευθύνης.

    HRf.: Ποιες είναι οι προτεραιότητές σας για το 2018;

Ε.Γκ.: Tα σχέδια για την περαιτέρω ανάπτυξη της Costa Navarino θέτουν ως βασική μας προτεραιότητα για το 2018 την ακόμα πιο συστηματική ανάπτυξη των ανθρώπων μας. Στόχος μας είναι να προετοιμάσουμε όσο γίνεται περισσότερα στελέχη μας για την ανάληψη νέων, αναβαθμισμένων ρόλων. Παράλληλα, επιχειρούμε να προσελκύσουμε νέους ανθρώπους, ακόμα και νεοεισερχόμενους στον κλάδο της φιλοξενίας, που μέσα από μεθοδική εκπαίδευση και καθοδήγηση, θα καλλιεργήσουν τα ταλέντα τους και θα αναδείξουν τη δυναμική τους.

    HRf.: Μέσα από ποιες επενδύσεις/δράσεις σχεδιάζετε να τις επιτύχετε;

Ε.Γκ.: Οι δράσεις μας για τη χρονιά που άρχισε αποτελούν συνέχεια της μακροπρόθεσμης στρατηγικής μας, ενώ ταυτόχρονα συμπεριλαμβάνουν και νέες πρακτικές, εστιασμένες στην ενδυνάμωση των ανθρώπων μας. Σημαντικό στοίχημα για εμάς είναι η ανάληψη της ευθύνης για την προσωπική ανάπτυξη κάθε μέλους της ομάδας μας, από όλες τις ιεραρχικές βαθμίδες της οργάνωσής μας. Μέσα από προσεκτικά σχεδιασμένες ενέργειες και επικοινωνιακές πρακτικές, επιχειρούμε να διασφαλίσουμε τη δέσμευση των στελεχών μας στη συνεχή προσπάθεια συστηματικής ανάδειξης ταλέντων και στη μέγιστη αξιοποίηση των δεξιοτήτων, των προοπτικών και της εμπειρίας κάθε συνεργάτη μας. Κάθε ένας από εμάς έχει τη δυνατότητα αλλά και το καθήκον να υποδείξει τους αυριανούς ηγέτες της Costa Navarino και να συμβάλλει στην προετοιμασία για το επόμενο βήμα τους.

    HRf.: Ποιες τάσεις και εξελίξεις πιστεύετε ότι θα επηρεάσουν άμεσα το HR;

Ε.Γκ.: Σε κάθε μας σχεδιασμό διατηρούμε αναλλοίωτες τις βασικές αρχές και τους μακροπρόθεσμους στόχους μας, προσαρμοζόμενοι όμως στις νέες τάσεις και εξελίξεις που σημειώνονται τόσο στον κλάδο της φιλοξενίας όσο και την ευρύτερη αγορά εργασίας. Εισάγουμε νέες τεχνολογίες σε όλους τους τομείς δράσεις του HR, αρχίζοντας από τα μέσα προσέλκυσης υποψηφίων και καταλήγοντας σε πρακτικές εσωτερικής επικοινωνίας και κυρίως εκπαίδευσης. Όλο και περισσότερο αξιοποιούμε και προωθούμε on line εκπαιδευτικά προγράμματα που αποδεδειγμένα αξιολογούνται ως πιο αποδοτικά και δημοφιλή από τους συνεργάτες μας.

Μια δεύτερη τάση που λαμβάνουμε υπόψη μας και η οποία θα επηρεάσει σημαντικά τη στρατηγική μας στα επόμενα χρόνια είναι η αυξανόμενη βαρύτητα του ίδιου του εργασιακού αντικειμένου ως κριτηρίου ικανοποίησης των εργαζομένων. Παρατηρούμε πως όλο και πιο συχνά, αναδύεται  το αίτημα για «εργασία με νόημα», που να ικανοποιεί την ανάγκη της αυτοπραγμάτωσης και να προσδίδει αξία στην καθημερινότητα των συνεργατών μας. Με γνώμονα αυτό το αίτημα, επανασχεδιάζουμε τις θέσεις εργασίας μας και τις διαδικασίες μας και εισάγουμε νέους, πιο αποτελεσματικούς και ορθολογικούς τρόπους λειτουργίας και διεκπεραίωσης καθηκόντων.

Μέσα από αυτή τη συνεχή αναθεώρηση του πώς, πότε και κυρίως γιατί, επιχειρούμε να αναδείξουμε τη βαρύτητα και αναγκαιότητα κάθε μεμονωμένης ενέργειας που απαιτείται για την απρόσκοπτη, αποτελεσματική και επιτυχή λειτουργία του οργανισμού μας. Αυτή η διαδικασία αποσκοπεί και διασφαλίζει τη σύνδεση κάθε συνεργάτη μας με το αντικείμενο της εργασίας του και με το συνολικό όραμα της Costa Navarino, αποδίδοντας αξία σε κάθε στιγμή της εργασιακής του ζωής.

Το κείμενο υπογράφει η Έλενα Γκίκα, HR Director, Costa Navarino, για τις ανάγκες της ειδικής έκδοσης HRforward 2018.