«Το βασικότερο όλων είναι οι επιχειρήσεις να χτίσουν μια κουλτούρα συμπερίληψης και ποικιλομορφίας, ώστε όλοι οι εργαζόμενοι να αισθάνονται άνετα και να δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό», ανέφερε η Έλενα Στυλιανού, Managing Partner της RSM Greece, στο CEO Initiative Forum.

Ειδικότερα, μιλώντας σε συζήτηση με τίτλο «Redesigning the Workplace» η Έ. Στυλιανού τόνισε ότι οι εταιρείες θα πρέπει να ενθαρρύνουν έμπρακτα το D&I, χτίζοντας μια αντίστοιχη κουλτούρα που θα ενθαρρύνει τις διαφορετικές οπτικές και θα έχει ως βάση ένα κοινό όραμα και σύνολο αξιών, ενώ ανακοίνωσε ότι η RSM Greece ήδη πραγματοποιεί τη δεύτερη έρευνά της με τίτλο «The RSM Board Diversity Survey».

Παράλληλα,  υπογράμμισε πως ένας συγκερασμός hard, soft και human skills συμβάλλουν στην καλύτερη απόδοση ενός στελέχους ενώ ενισχύουν την ολοκληρωμένη εξέλιξή του σε ηγετικές θέσεις. Τα human skills, όμως, είναι εκείνα που παίζουν καθοριστικό ρόλο ώστε ένας εργαζόμενος να συμβαδίζει με τις μεταβαλλόμενες ανάγκες, με τον αξιακό κώδικα της εταιρείας και την κουλτούρα της.