Εγκρίθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και από τους εκπροσώπους του ΕΛΓΑ και εστάλη προς υπογραφή στο Υπουργείο Οικονομικών, η Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΕΣΣΕ) των ετών 2024, 2025 και 2026, με την οποία καθορίζονται οι μη μισθολογικές παροχές, όροι εργασίας και λοιπά θέματα των τακτικών υπαλλήλων, της Νομικής Συμβούλου και δικηγόρων του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ).

Συνολικά προβλέπονται μη μισθολογικές παροχές για βρεφονηπιακούς σταθμούς, επιβράβευση αριστούχων τέκνων υπαλλήλων, δαπάνες σίτισης και καταβολή έκτακτης παροχής με τη μορφή δωροεπιταγής, που φθάνουν στα 769.800 ευρώ ανά έτος.

Οι ρυθμίσεις της υπογραφείσας Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (Ε.Σ.Σ.Ε.) έχουν αναδρομική ισχύ από 1-1-2024 και ισχύουν για τρία χρόνια, μέχρι τις 31.12.2026.