Ημερίδα με θέμα «Θερμική καταπόνηση εργαζομένων» διοργάνωσε το ΕΛΙΝΥΑΕ, με στόχο την παροχή επικαιροποιημένης γνώσης για την αξιολόγηση και την πρόληψη της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων.

Σε αυτήν, ο Αναπληρωτής Καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Δρ. Ανδρέας Φλουρής, παρουσίασε τις μελέτες του εργαστηρίου FameLab του Πανεπιστημίου και αναφέρθηκε στις οικονομικές επιπτώσεις της απώλειας παραγωγικότητας από θερμική καταπόνηση εργαζομένων, οι οποίες, ενώ για την Β. Ευρώπη ανέρχονται σε λιγότερο του 0,5%, στο Νότο ξεπερνούν το 8%.

Στη συνέχεια, ο Χρήστος Παπαδόπουλος, Health & Safety Manager, Αλουμίνιον της Ελλάδος, κλάδος Μεταλλουργίας, Mytilineos Energy & Metals, εστίασε στις δράσεις της εταιρείας του για την αξιολόγηση της θερμικής καταπόνησης εργαζομένων με τον δείκτη WBGT και έκανε λόγο για τα οργανωτικά και τα τεχνικά μέτρα, τις καλές πρακτικές της εταιρείας του, την ενημέρωση και την παροχή οδηγιών στους εργαζόμενους, καθώς και τη χρήση μοντέλων πρόβλεψης.