Η Ελλάδα και η Βουλγαρία δέχτηκαν το μεγαλύτερο κύμα ανεργίας τον Μάρτιο, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat. Η ανεργία στην ευρωζώνη διαμορφώθηκε στο 9,9%, παραμένοντας αμετάβλητη σε σχέση με το Φεβρουάριο.

Μεταξύ των κρατών μελών, τα χαμηλότερα ποσοστά ανεργίας καταγράφηκαν στην Ολλανδία (4,2%), την Αυστρία (4,3%) και το Λουξεμβούργο (4,5%), ενώ τα υψηλότερα στην Ισπανία (20,7%), τη Λιθουανία (17,3%) και τη Λετονία (17,2%).