Σύμφωνα με έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπαίδευση στην Ελλάδα, οι προτιμήσεις σπουδών των Ελλήνων σπουδαστών μοιάζουν με εκείνες των Ευρωπαίων συνομήλικων τους.

Όπως διαπιστώνεται επίσης, οι περισσότεροι σπουδαστές αποφοίτησαν με πρώτο πτυχίο στις επιχειρήσεις, τη διοίκηση, τη νομική η? τη μηχανική (19%), ενώ ακολουθούν οι τέχνες και οι ανθρωπιστικές επιστήμες (15%) καθώς και οι φυσικές επιστήμες (7%). Σε επίπεδο μεταπτυχιακών σπουδών, οι περισσότεροι τίτλοι απονέμονται στον τομέα των επιχειρήσεων, της διοίκησης και της νομικής (28,9%) πάρα σε οποιονδήποτε άλλο τομέα, ακολουθώντας την τάση που επικρατεί και στις περισσότερες χώρες της ΕΕ.

Το 10,2 % των μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών απονέμεται επίσης στις φυσικές επιστήμες, ενώ ο μέσος ορός είναι 7,1 % στην ΕΕ. Ωστόσο, το ποσοστό συμμέτοχης σε προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών ανέρχεται στο 8,1%, το χαμηλότερο ποσοστό που καταγράφεται στην ΕΕ. Σε επίπεδο διδακτορικών σπουδών, με ποσοστό συμμέτοχης 3,5%, το μερίδιο των πτυχιούχων φυσικών επιστήμων που ανέρχεται στο 11 % κατατάσσεται μεταξύ των χαμηλότερων στην ΕΕ (2%)10, ενώ οι περισσότεροι τίτλοι διδακτορικών σπουδών (26,5%) απονέμονται στον τομέα της υγειάς και της προνοίας.
(Πηγή: esos.gr)