Ο Όμιλος Ελληνικά Πετρέλαια ανακοίνωσε την έναρξη του Προγράμματος Εργασιακής Απασχόλησης Νέων Πτυχιούχων.

Στόχος του προγράμματος είναι να δώσει ευκαιρίες εργασιακών επιλογών σε νέους με εξαιρετικά προσόντα από καταξιωμένα πανεπιστημιακά ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού, εμπλουτίζοντας παράλληλα το ανθρώπινο δυναμικό του Ομίλου με νέα στελέχη υψηλού δυναμικού εξέλιξης τα οποία θα συμβάλλουν στην περαιτέρω ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους.

Το πρόγραμμα αφορά δέκα θέσεις απασχόλησης στους ακόλουθους τομείς δραστηριότητας: Διύλιση, οικονομικά, marketing και πωλήσεις, εφοδιασμός και εμπορία πετρελαιοειδών, στρατηγικός σχεδιασμός και ανάπτυξη ομίλου. Η χρονική διάρκεια του Προγράμματος Εργασιακής Απασχόλησης Νέων Πτυχιούχων είναι ένα έτος, με δυνατότητα ανανέωσης ενός έως δύο ετών, μετά από αξιολόγηση.