Η Ελληνική Πρωτοβουλία (The Hellenic Initiative) ανακοίνωσε την έναρξη του νέου προγράμματος «Fellowship for a New Economy».

Το πρόγραμμα επενδύει στο ανθρώπινο κεφάλαιο με σκοπό την παροχή εξειδικευμένης γνώσης και τη διαμόρφωση των δεξιοτήτων που χρειάζονται για τη δημιουργία μιας νέας γενιάς στελεχών και επιχειρηματιών, ικανών να οδηγήσουν την Ελλάδα σε μια βιώσιμη λύση βασισμένη στη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη. Μέσα από το πρόγραμμα, νέοι και έμπειροι Έλληνες επαγγελματίες θα έχουν την ευκαιρία να εργαστούν για 12 μήνες σε κορυφαίες επιχειρήσεις των Η.Π.Α. και να ενισχύσουν τις δεξιότητές τους, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη στρατηγικών για την εθνική οικονομία τομέων.

Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα περιλαμβάνουν  πολυεθνικές εταιρείες, όπως είναι η Coca-Cola, η Dow Chemical, o Όμιλος Libra και η IBM, καθώς και κορυφαίες εταιρείες των Η.Π.Α., όπως η Hostess, η Pabst, η Huffington Post, η R&R Partners, η Suffolk Construction, η Gristedes, η Admirals Bank, η Res-Tech Plastic Molding και η Metanautix. Συνολικά, πάνω από 20 επιχειρήσεις συμμετέχουν στο πρόγραμμα και θα συνεργαστούν για ένα έτος με έναν ή περισσότερους υπότροφους. Η επιλογή των τελικών Υποτρόφων θα γίνει βάσει μιας διαδικασίας, όπου θα αξιολογηθεί η ικανότητά τους να επιλύουν προβλήματα, οι δεξιότητες ανάλυσης που διαθέτουν, καθώς και οι έως τώρα ακαδημαϊκές και επαγγελματικές επιδόσεις τους. Μέσω του προγράμματος, παρέχονται δύο ειδών Yποτροφίες, μία υποτροφία επιπέδου Intern και μία επιπέδου Trainee.